HemRoy Aase

Roy Aase

Supportkonsult, Nordlo i Haugesund

”Jag uppskattar att vara en del av något större och ha ett stort kontaktnät med många olika kompetenser”

Dela i sociala medier

Berätta om din roll på Nordlo

Jag jobbar som First line-support på Nordlos helpdesk i Haugesund. Mina arbetsuppgifter handlar mycket om att registrera löpande kundärenden och att lösa supportuppdrag. Dessutom har jag en del administrationsarbete, bland annat fakturering av tjänster och uppföljning av kundfrågor.

Vad har du gjort tidigare?

Jag jobbade på Appex i tio år innan vi blev en del av Nordlo. Tidigare har jag arbetat som avdelningschef, marknadsföringskonsult och sex år som butikschef.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Mina dagar startar vanligtvis klockan sju, och då börjar jag med att gå igenom inkommande ärenden och hjälpa till att lösa och vidarebefordra dessa. Annars innefattar den största delen av mina dagar av löpande supportärenden och uppföljningar. Jag har dessutom varierande uppgifter som omfattar ekonomi, administration och uppföljning av service- och kundavtal.

”Det betyder mycket för
arbetsmiljön att alla får
vara med och påverka
beslut och hur vi ska jobba.”

Hur är Nordlo som arbetsplats?

Nordlo är ett spännande, framåtblickande företag som växer. Jag uppskattar att vara en del av något större och att ha ett stort kontaktnät med många olika kompetenser. Jag känner att jag lär mig någonting nytt varje dag. Framöver ser jag verkligen fram emot att lära känna ännu fler av mina Nordlo-kollegor!

Vilka utmaningar ser du för branschen i framtiden?

I framtiden tror jag att traditionella IT-tjänster och system kommer att bli ännu mer användarvänliga och därmed mer lätthanterliga för slutanvändaren och för de som underhåller dem.