HemVilka risker utsätts ditt företag för?

Dela i sociala medier

Vilka risker utsätts ditt företag för?

Våga vara kritisk i din IT-vardag

Vi bombarderas dagligen med information i olika medier, såsom e-post, SMS och i sociala medier. I mediabruset och stressen är det väldigt lätt att exempelvis råka klicka på fel länkar, ge ut information som man i normala fall inte skulle göra, eller att till och med betala ut pengar till individer som sysslar med Social Engineering. Som människa i dagens samhälle och som anställd gäller det att våga vara kritisk till den information som man tar del av.

Molnlösningar

Med ökat antal användare hos stora molnleverantörer, tex Microsoft, Amazon och Google ökas också hotbilden mot dessa leverantörer. Som kund gäller det att förstå hur man på bästa sätt skyddar sig. Minimkravet och ett enkelt sätt att höja säkerheten på är att aktivera tvåstegsverifiering för användare och på enheter. Som företag behöver man också bestämma sig för vad en användare får göra och inte göra. – Är det ok att synkronisera företagsdata till personliga hemdatorer? Om inte, hur gör man för att se till att det inte synkroniseras till annat än godkända enheter?

“Som företag behöver
man bestämma sig för
vad en användare får
göra och inte göra”

Utbilda personal

Tyvärr så är anställda det största säkerhetshotet idag. Brandväggar och andra externa säkerhetssystem är kanske i första hand det man tänker på för att skydda sin verksamhet, men korrekt uppsatta är dessa skydd krångliga att ta sig igenom. Enklare är då attackera den anställde som många gånger inte har fått rätt utbildning i hur man, förutom att vara kritisk i sin vardag, också utbildas i hur man hanterar sina arbetsredskap. Det kan vara enkla saker som att vara observant på sin omgivning så att någon inte läser över axeln, eller att t.ex. inte ansluta till publika trådlösa nätverk.

Rätt partner

Den moderna världens flexibla lösningar med Internet of things-enheter kan utgöra en stor risk för ditt företag och hemarbete om dessa inte hanteras och bedöms korrekt. En bra IT-partner hjälper dig att få kontroll och begränsa möjligheten för att ditt data kan hamna i orätta händer.

Läs mer i vår rapport om cybersäkerhet