HemVarför effektiviserar man verksamhetsprocesser?

Dela i sociala medier

Varför effektiviserar man verksamhetsprocesser?

Intervju med Viktor Gustavsson om varför man effektiviserar verksamhetsprocesser. 

Det kan finnas många olika anledningar till att ha en verksamhetsprocess. Ett av syftena kan vara förståelse – förståelse för varandras arbetsuppgifter. Att på så sätt kunna skapa och utveckla varandra, och om man gör detta digitalt så kan man även göra det interaktivt. Det som menas med interaktiv är egentligen att datorn frågar och användaren besvarar. På så sätt blir användaren vägledd genom hela processen.

Läs mer i rapporten om digital verksamhetsutveckling