HjemFlexibilitet ger Vårdförbundet kontroll över sin IT

Flexibilitet ger
Vårdförbundet
kontroll över
sin IT

Vårdförbundet Sörmland, som består av flera enheter med fem medlemskommuner, bedriver vård inom missbruk, ungdomsvård och familjerådgiving. Behovet av en it-lösning som både gav kostnadskontroll och var flexibel ledde till valet av Nordlo som helhetsleverantör av IT.

Dela i sociala medier

Utmaning

Vårdförbundet Sörmland hade en befintlig IT-lösning som var svår att budgetera för över tid. Den var inte heller anpassad efter deras behov av flexibla och skalbara IT-tjänster där man snabbt kunde öka eller minska antalet användare och licenser vid behov. Dessutom behövde de en heltäckande lösning där leverantören kunde erbjuda en helhet inom IT-drift, molntjänster, arbetsplatser, utskrifter, mötesrum och telefoni.

Även en verksamhet som har människor som fokus är beroende av fungerande digital teknik. Till Vårnäs behandlingshem behöver man inget beslut från socialtjänsten, första kontakten sker ofta via sociala kanaler eller e-post. Det är viktigt att kontakten mellan patienten och behandlingspersonal sker smärtfritt och att det alltid är lätt att använda journalsystem och verksamhetsstöd.

— För oss är det av stor vikt att vi kan erbjuda tydlighet och lättillgänglighet för de som behöver komma i kontakt med oss. De ska kunna nå oss även utanför ordinarie arbetstid. Både intern och extern kommunikation sker numera via säkra mail istället för de mängder av papper och brev som tidigare skickades ut tack vare en lösning från Nordlo.

Kostnadskontroll är viktigt för Vårdförbundet och dess uppdragsgivare som kräver ekonomibalans och kontroll över kommande kostnader. Det är också av största vikt att IT ska stödja användarna och inte ta viktig tid från deras ordinarie arbetsuppgifter.

"Vi efterfrågade en lösning där en leverantör kan erbjuda oss alla IT-tjänster vi behövde eftersom det underlättar för oss att ha en enda kontaktyta när det gäller IT-frågor"

- Ramona Grapenhielm, förbundschef på Vårdförbundet Sörmland

Lösning

Efter att ha gått vinnande ur en upphandling tog Nordlo över IT-tjänsterna hos Vårdförbundet under 2018. Det inledande projektet var utbyte av gamla datorer mot nya datorer som hyrs per månadsbasis via Nordlos koncept för IT som tjänst.

— I vår verksamhet behöver vi ta in extra personal under perioder, och vi ville ha en flexibel lösning där vi endast betalar för den period som vi behöver dator. Vi uppskattar därför Nordlos lösningar som är väldigt flexibla.

Ett intranät togs fram för att kunna kommunicera enklare mellan medarbetare som ibland befinner sig på olika platser. Nästa steg blir att modernisera driften och byta ut den server som finns på plats mot en molntjänst.

— Vi ser inte behovet av en egen server i en så liten verksamhet som denna där vi själva inte har möjlighet att underhålla den. Därför känns det säkrare att förlägga driften i Nordlos datacenter, fortsätter Ramona.

Kundnytta

Eftersom Vårdförbundet inte har någon egen IT-verksamhet är det värdefullt att Nordlo agerar IT-avdelning. De anställda kan fokusera på sina ordinarie arbetsuppgifter utan att störas av utrustnings- eller handhavandeproblem. Verksamhetschefen Martin Alm på Vårnäs behandlingshem är nöjd:

— Hos oss har vi inte möjlighet att dra igång så många projekt, så vi behöver fokusera på våra ordinarie uppgifter för att verksamheten ska fungera. I en verksamhet med människor är det viktigt att det går smärtfritt, det får inte vara handhavandeproblem för vårdarna, vilket vi undvikit tack vare samarbetet med Nordlo.

— Vi är mycket nöjda med Nordlo och vår kontakt Tobias Anander, som ser till att projektet har löpt på bra och också följer upp vår verksamhet, avslutar Ramona Grapenhielm, förbundschef på Vårdförbundet Sörmland.

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Vårdförbundet?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig

Tobias Anander
Affärsutvecklare, Nordlo Nyköping
Tel: 073-503 29 58
tobias.anander@nordlo.com