HemVad är verksamhetsnyttan med molnet?

Dela i sociala medier

Vad är verksamhetsnyttan med molnet?

Det talas ofta om den kortsiktiga verksamhetsnyttan i molnet, som att man höjer digitaliseringsgraden och att manuella processer enklare kan automatiseras. Men vad är den långsiktiga affärsnyttan?

I den här bloggen går vi igenom hur och varför molnet innebär stor verksamhetsnytta. Letar du efter djupare insikter och trender inom molntjänster och förflyttning till molnet rekommenderar vi att du läser vår rapport ”Kom närmare morgondagens molntjänster”. 

Här är fem områden där molnlösningar ökar er långsiktiga affärsnytta:

1. Bättre kontroll på IT-kostnader

 Enligt en undersökning från Radar uppvisar molnmogna verksamheter 20 procent lägre operativa IT-kostnader. Exempelvis är en kostnadseffektiv lösning att i stället för att köpa in dyra system och anställa interna IT-resurser använda molntjänsteleverantörens resurser. Dessutom kan ni använda skalbara prenumerationsmodeller och endast betala för det som används. Det gör också det enkelt att skala upp eller ner användandet efter era behov. Resultatet blir att ni inte behöver erhålla en hög IT-kompetens på plats då underhåll och uppdateringar hanteras externt av er molnleverantör.

2. Enklare att planera och större skalbarhet

En av de stora förändringarna med molnet är att IT-tjänster blir rena kapacitetstjänster. Som ett resultat av detta kan IT-avdelningarna lägga mindre tid på att planera och resurssätta de delar av leveransen som är molntjänster men fortfarande ta del av den senaste tekniken och säkerheten. Utöver detta skapas större möjligheter för att snabbt skala upp eller ner i drift- och lagringsbehov för att passa när era behov ändras. Således frigörs er tid och ni kan fokusera på att skapa tillväxt snarare än underhåll av verksamheten. Det här besparar många IT-chefer huvudvärk och möjliggör resurser som istället kan läggas på att skapa innovationskraft.

3. Mobilitet + Flexibilitet = Sammarbetseffektivitet

Molnet möjliggör mobilitet som i sin tur öppnar för större och bättre samarbete. När medarbetarna kan ta del av sina arbetsprocesser vart de än befinner sig ökar förutsättningen för intern effektivitet. Det finns en enorm mängd molnbaserade verktyg och applikationer som hjälper verksamheter att samarbeta effektivt. Effekten blir att medarbetare kommunicerar enklare och delar information snabbare med varandra genom sammarbetsplattformar. Och just nu ser vi hur företag världen över ger sina anställda möjligheten att arbeta mer mobilt, vilket inte bara ökar frihet och intern effektivitet under bidrar även till nöjdare medarbetare och gör er till attraktivare arbetsgivare.

4. Affärskontinuitet

När data och information lagras i molnet är den enklare att skydda och återskapa i jämförelse mot när data lagras lokalt. Och när din information säkerhetskopieras och skyddas på en säker plats kommer du enkelt kunna komma åt din data och göra affärer som vanligt vilket minimerar risken för eventuella driftstopp och produktivitet. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att det inte är något som görs per automatik i det publika molnet, utan antingen ni själva eller er molnleverantör behöver se till att kopiering görs löpande.

5. Innovationskraft

Molnet skapar helt nya möjligheter för verksamheter finnovation och applikationer. Öppen arkitektur, förkortade utvecklingscykler, skalbarhet och branschspecifika molnlösningar ger liv åt innovationskraft och större chans för tillväxt. Den flexibla arkitekturen i molnet kan ständigt uppdateras och anpassas efter era verksamhetsmål och skapa både motståndskraftighet och resiliens. Men det förutsätter att ni har en tydlig molnstrategi och en partner som är inlyssnade och kan uppdatera arkitekturen efter era behov.

Kom närmare kraften i molnet

Majoriteten av svenska IT-organisationer ställs dagligen inför växande krav och förväntningar vad gäller att öka digitaliseringsgraden. Därtill ska implementerade lösningar korrelera med verksamhetens målbild och den effekt som eftersträvas samtidigt som handlingsutrymmet begränsas av ett ständigt närvarande kostnadsfokus.

På Nordlo har vi lång erfarenhet av molnlösningar och har er flera olika verksamheter, organisationer och offentlig sektor med att förflytta hela, eller delar av IT-miljön till molnet. Vill du ta del av hur tillväxttakten av molntjänster ser ut inom Sverige och hur en förflyttning till molnet kan ta er verksamhet till nästa steg? Läs då vår rapport, framtagen i samarbete med Radar, Kom närmare morgondagens molntjänster.

Kom närmare morgondagens molntjänster