HemVad är digital verksamhetsutveckling?

Dela i sociala medier

Vad är digital verksamhetsutveckling?

Idag finns det många möjligheter för organisationer att utveckla sin verksamhet digitalt, men kompetensen inom stora och små företag skiljer sig åt. Genom att lyfta begreppet digital verksamhetsutveckling och vad det innebär vill vi på Nordlo bidra till en bättre förståelse för hur din organisation kan nå en större affärsnytta.

Sammanfattat avser digital verksamhetsutveckling att effektivisera processer och affärsmodeller med hjälp av digitala verktyg. Inom området finns det tre värdeord som beskriver erbjudandet. Att i grunden förändra handlar om att skapa värde för er verksamhet genom att ta fram data eller information som kan vara till nytta. Det kan innebära att en IT-konsult observerar er verksamhet och konstaterar att vissa arbetsprocesser kan automatiseras i stället för att skötas manuellt. Genom att automatisera kan verksamheten bli mer effektiv. Det leder i sin tur till att ni kan hitta sätt att effektivisera processer och affärsmodeller.

Det viktigaste för IT-beslutsfattare är att ta fram business case för en digital strategi

Idag är det dessvärre allt för många verksamheter som väljer att digitalisera en specifik funktion i stället för hela verksamhetsprocesser. Om man i stället ser till att skapa förutsättningar för att digitalisera arbetsprocesser så kan det bidra till att tekniken kommer närmare medarbetare och organisationen. Det viktigaste man som IT-beslutsfattare kan göra är därför att ta fram business case för en digital strategi.

Det finns många tydliga exempel på företag som har lyckats skapa affärsnytta genom att bli mer datadrivna. Inom retail har man byggt system baserat på köpdata som underlättar inköpsprocesser, där hantering av varulistor sker automatiskt. Det bidrar till att kunna kostnadseffektivisera och lägga resurser på rätt ställe. I sammanhanget pratar man också om just-in-time leveranser och det är ett tydligt exempel på hur en försörjningskedja kan förbättras med hjälp av insamlade data. Inom tillverkningsindustrin automatiseras beställningar och leveranser vilket ökar produktiviteten då medarbetare kan arbeta med mer komplicerade arbetsuppgifter och överlämna repetitivt arbete åt datorer.

Verksamheter som integrerar digital teknik presterar bättre

För att lyckas få en större förståelse för hur man kan nyttja data gäller det att försöka minska klyftan mellan IT och verksamhet. Som IT-chef är det därför viktigt att lägga resurser på att öka kompetensen inom organisationen. Enligt en publicering av International Institute for Management Development från 2021 visar det sig att verksamheter som integrerat digital teknik i det dagliga arbetet presterar bäst ekonomiskt, och av dessa så karaktäriseras de som är ledande av kunskap och utbildning inom området.

De flesta nordiska verksamheter har inte möjlighet att upprätthålla tillräcklig kompetens inhouse för den kunskap som är central, vilket innebär att det behövs input utifrån. Nordlo har experter som kan hjälpa er organisation att utvecklas och hittar sätt att lösa utmaningar som ni står inför. Läs mer om digital verksamhetsutveckling i vår rapport.

Rapport: Digital verksamhetsutveckling