HemVad är digital affärsrisk?

Dela i sociala medier

Vad är digital affärsrisk?

Intervju med Mattias Jadesköld som förklarar begreppet Digital affärsrisk

Enkelt förklarat syftar digital affärsrisk till de risker som en verksamhet utsätter sig för genom digital teknik, digitala processer eller arbetsmetoder. Verksamheter kan enkelt komma igång med arbetet kring digital affärsrisk genom att arbeta med riskanalyser, där en så kallad kvantitativ utgångspunkt är en bra början. Där tittar man på kostnader snarare än det klassiska "sannolikhet och konsekvens".

Ett kontinuerligt arbete mot hotbilden är väsentligt

Hotbilder, IT och omvärlden förändras i snabb takt. Attacker sker i större utsträckning mot leverantörsledet (så kallad supply-chain attack) vilket sätter större ansvar både för säljare och köpare att veta var produkten finns eller hur information behandlas.

För att bottna i vilken digital affärsrisk man som företag utsätter sig för rekommenderar Mattias:

  • Se till att IT-säkerhet finns med på agendan hos ledningen
  • Gör ett klassningsarbete - vad har verksamheten för information? Hur skyddsvärd är den?
  • Gör en riskanalys baserad på rätt mätpunkter
  • Gör en kontinuitetsplan

Mattias förespråkar särskilt att man bör bygga en kontinuitetsplan. En sådan plan bygger på ett scenario där ens verksamhet står stilla. Vad behöver göras för att komma igång?

När man har detta har man gjort första läxan för digital affärsrisk. Vi prioriterar säkerhet i verksamheten, vi vet vad vi har för information, vi vet vad det kostar om det händer något och vi vet vad vi behöver göra för att ta tillbaka verksamheten efter ett avbrott.

Läs mer i cybersäkerhetsrapporten 2022