HemUppnå en flexibel arbetsplats med IT som tjänst

Dela i sociala medier

Uppnå en flexibel arbetsplats med IT som tjänst

Med moderna tekniska lösningar ökar möjligheten till en flexibel arbetsplats som gör att medarbetare själva kan välja var och hur de ska arbeta för att optimera sin produktivitet. Att kunna erbjuda anställda ett flexibelt arbetssätt ställer dock krav på arbetsgivaren. En förutsättning för flexibelt arbete är att tekniken för det finns på plats och är tillräckligt säker och funktionell för att medarbetarna ska kunna vara effektiva, även när de inte sitter på kontoret och arbetar.

En flexibel arbetsplats skapar nöjdare medarbetare

I en undersökning i publikationen ”Det flexibla arbetet” presenterar Jusek att drygt åtta av tio anställda anser att deras arbete underlättas av att kunna jobba hemifrån. Dessutom svarar sex av tio att deras arbete underlättas av att läsa jobbmejl direkt i mobilen. Man kan alltså se ett samband i att bra och tillgänglig teknik skapar nöjdare medarbetare. Med IT som tjänst förbättras möjligheterna att kunna erbjuda bra teknik till sina medarbetare eftersom konceptet ser till att hela IT-miljön fungerar optimalt.

Enkel hantering av IT-miljön

Vad innebär då flexibilitet för den IT-ansvarige på företaget? Med de ökade behoven av verktyg och en IT-miljö som är anpassad till ett flexibelt och säkert arbetsliv, blir det också viktigare att kunna hantera alla enheter på ett effektivt sätt. Några av fördelarna med att outsourca sin IT är att företaget kan hantera arbetsstationer på distans och även installera och uppdatera programvaror samt att rulla ut säkerhetsuppdateringar snabbt till alla typer av enheter. En annan typ av flexibilitet som följer med outsourcad IT är redundanta serverlösningar med möjligheten att gå upp eller ner i storlek allt eftersom behovet ökar eller minskar.

Fördelar med att använda IT som tjänst:

  • Ni får bättre anpassade verktyg som ökar produktiviteten.
  • Era medarbetare blir nöjdare.
  • Ni får proaktiva säkerhetslösningar som ligger i framkant på marknaden.
  • Er lönsamhet kommer öka genom högre produktivitet.
  • Möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet istället för på IT-frågor.
  • Ger en skalbarhet som gör att du kan öka eller minska din IT efter behov, vilket blir mer kostnadseffektivt.
  • Ni får kontroll över företagets affärskritiska data.

 

Policys för arbetssätt och verktyg

Med en flexibel arbetsplats är det viktigt att sätta policys. Utan bra policys som ska efterlevas av medarbetarna riskerar effektiviteten i företaget att minska. Först och främst är det viktigt att det finns tydliga regler för hur och var medarbetarna har möjlighet att arbeta. Därefter ser ni till att sätta policys för att hantera verktygen och IT-miljön i företaget. Vilka enheter och programvaror ska man ha möjlighet att använda och vem ser till att de hanteras korrekt?

Med ny teknik och nya möjligheter att arbeta flexibelt ställs det alltså nya krav på ledningen att sätta upp tydliga mål och gränser för arbetet. När man ställs inför frågan att öka flexibiliteten på företaget finns ibland farhågan att produktiviteten ska minska när man inte ständigt ser eller hör sina anställda. Det handlar helt enkelt om att kunna lita på medarbetarna och att arbeta utifrån ett resultatorienterat perspektiv.

Bli ett attraktivare företag

De företag som inte vill att de anställda ska arbeta hemifrån har många olika möjligheter till att göra arbetsplatsen mer flexibel. En välfungerande, säker och uppdaterad datorpark, möjlighet till att arbeta i olika rum, mötesrum med den senaste tekniken och ett bra trådlöst nätverk är olika sätt att göra kontoret mer flexibelt och attraktivt. Dessutom är det ett faktum att flera olika undersökningar visar att företag som tillhandahåller ett flexibelt arbetsliv är mer attraktiva än företag som inte erbjuder flexibla arbetsplatser.

Skapa din flexibla arbetsplats med Nordlo

En flexibel arbetsplats kan uppnås med rätt verktyg och lösningar. För Nordlo är tekniken en självklar del i utformningen av arbetsplatsen. Vi vet att genom att använda IT och teknik på rätt sätt kommer det bidra till minskad stress för era medarbetare, samtidigt som er effektivitet kommer att öka.

Vi rekommenderar dig att se vår film där vi berättar närmre om hur IT som tjänst fungerar och hur det kan gynna ditt företag.

Se filmen: Hur fungerar IT som tjänst?

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare