HemEn samordnad och effektiv IT-miljö stöttar tillväxtresan hos Uniwater

En samordnad
och effektiv IT-miljö
stöttar tillväxtresan
hos Uniwater

Dela i sociala medier

Man brukar säga att lika barn leka bäst, och i partnerskapet mellan Uniwater och Nordlo stämmer uttrycket väldigt bra. Båda parter består av koncerner under tillväxt, med kontor i både Sverige och Norge – och fler ska det bli. Idag verkar Nordlo som Uniwaters externa IT-avdelning med full outsourcing av bland annat drift, support och säkerhetstjänster. Målet är att bidra till en smidig tillväxtresa med en samordnad och effektiv IT-miljö.

Ett IT-partnerskap som håller över tid

Samarbetet började i Ronneby i Blekinge för över tio år sedan. Nordlo har, trots expansion hos båda parter, förblivit en nära partner som Uniwater kunnat växa tillsammans med.

”Ju mer vi växer, desto mer resurser görs tillgängliga för oss på Uniwater. Nordlo fångar upp våra frågor och det märks att de prioriterar oss som kund. Detta i kombination med gedigen verksamhetsförståelse gör att vårt team på Nordlo alltid ser vad som behöver utvecklas eller uppdateras för att matcha tillväxten. Man är mer än bara en kund i mängden.” säger Christoffer Wetterlund, IT-ansvarig på Uniwater

“Nordlo fångar upp våra frågor och det märks att de prioriterar oss som kund”

Att skapa en samordnad IT-miljö hos Uniwater

Att vara en koncern med ambition att bli Nordens ledande aktör inom VA-infrastruktur har sina utmaningar. Med förvärv på nationell och internationell nivå är det utmanande att skapa en samordnad IT-miljö, där alla har rätt access till gemensamma ytor och miljöer. En annan utmaning kopplat till detta, är att få med alla på tåget och skapa ett arbetssätt som går i linje med den koncerngemensamma IT-strategin.

”Vi jobbar på att hitta lösningar som kan samordna all IT, så alla inte sitter i olika system och jobbar dubbelt. Målet är att konsolidera till en helhet som blir effektiv och kostnadseffektiv.” säger Johannes Samuelsson, Försäljningschef på Nordlo

Idag jobbar Nordlo tillsammans med Uniwater för att kunna expandera med förvärv och nya medarbetare på ett smidigt sätt. ”Det handlar dels om att effektivisera vår vardag i en samordnad IT-miljö och undvika dubbelarbete för nöjda medarbetare och nådda affärsmål. Men även att vara ett modernt bolag och eftertraktad arbetsgivare, som även lockar nyexaminerade med olika utbildningsbakgrunder.” fortsätter Christoffer.

Så ser leveransen ut idag

Nordlo levererar drift, säkerhetslösningar, IT-infrastruktur, support, licenshantering, nätverk samt utveckling- och digitaliseringstjänster. Teamet sköter även all kontakt med systemleverantörer och andra tredjepartsleverantörer.

”Vi har ett väldigt tätt partnerskap som har hållit över tid. Det nära samarbetet har resulterat i att vårt team på Nordlo känner vår verksamhet och våra behov väl. Vilket även gör att de kan agera rådgivare kring arbetsprocesser och investeringar. Vi har högt förtroende för dem”

Automatisering och säkerhetshöjande åtgärder under året som kommer

Att jobba med planering och byggande av infrastruktur för vatten och avlopp innebär att man levererar en samhällskritisk service med höga krav på säkerhet. Nordlo stöttar Uniwater i cybersäkerhetsarbetet och i att lagar och branschspecifika regelverk följs . Till årsskiftet kommer dessutom det uppdaterade EU-direktivet NIS2 träda i kraft, med skärpta krav på säkerhetstestning, risk- och incidenthantering samt rapportering för samhällsviktiga aktörer. Nordlo kommer stötta Uniwater i det arbetet.  

Uniwater har förstås mer på gång utöver regelefterlevnad och säkerhetshöjande åtgärder. Nordlo kommer under året som kommer se över nätverksmiljön utifrån ett Zero trust-ramverk, jobba med informationsklassificering och börja kika på smartare managering av enheter för Uniwaters verksamheter. Det största projektet framöver blir att automatisera flödet för onboarding och offboarding. ”Vi har mycket på gång under nästa år. Vi ser fram emot att fortsätta växa och utvecklas tillsammans med Nordlo.” avslutar Christoffer.

Christoffer Wetterlund, IT-ansvarig på Uniwater

Om Uniwater

Uniwater är en koncern bestående av 13 specialistbolag inom infrastruktur för vatten och avlopp. Med olika specialiteter inom VA-lösningar och vatteninfrastruktur, kan bolagen samverka för att skapa hållbara lösningar och bidra till vattnets kretslopp i samhället. Resan började 2014 och består Uniwater av 310 anställda, verksamma över hela Norden. Läs mer här.

Relaterade kundcase

Vill du komma i kontakt?

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.