HemTransparens inom hållbarhet: Nästa steg för att skapa trovärdighet
Transparens inom hållbarhet

Dela i sociala medier

Transparens inom hållbarhet: Nästa steg för att skapa trovärdighet

Många stora företag är duktiga när det kommer till arbete och rapportering av hållbarhetsaktiviteter. Långsiktiga hållbarhetsmål kommuniceras i redovisningar och rapporter, men det finns en hel del digitala åtgärder som kan skapa en ännu högre trovärdighet och transparens inom hållbarhet.

Digitala verktyg bidrar till transparens inom hållbarhet

Genom att nyttja digitala verktyg och arbeta datadrivet kan ditt företag skapa transparens och hållbara lösningar för att nå era mål. Smart visualisering och analys av data hjälper er identifiera de områden där klimat- och miljöpåverkan är som störst, där mer hållbara alternativ och arbetsprocesser måste tas fram. Det finns alltså stora möjligheter att öka trovärdighet och transparens i din verksamhet vilket leder till ökad lojalitet och engagemang från konsumentledet.

Från ambitioner till handlingar

Ofta hamnar allt fokus på att tydligt kommunicera vilka hållbarhetsmål företaget har. Men för att skapa trovärdighet måste hållbarhet och långsiktighet genomsyra den dagliga verksamheten. Här är er IT är ett viktigt verktyg. IT-lösningar möjliggör effektiva och klimatsmarta verksamhetsprocesser och hållbara initiativ som leder till förändring. Det finns flera exempel på hur det kan gå till beroende på inom vilken bransch ni verkar.

Hållbara rutiner inom logistik

Intelligenta transportsystem möjliggör effektivisering av transporten vilket minskar utsläppen av koldioxid inom logistikbranschen. Med hjälp av VMS, uppkoppling och bättre realtidsinformation som transportsystemen levererar kan ni se till att era leveranser blir mer hållbara. Som IT-resurs inom logistik och transport är det viktigt att stötta och se till att aktiviteterna upprätthålls.

Retail möjliggör effektiva processer

Inom retail är kraven höga från konsumentledet på transparens och hållbarhet inom produktion- och försörjningskedjan. Ta hjälp av er IT-avdelning eller -partner att implementera verktyg och system för insamling av data kring inköp och produktion. Arbeta datadrivet för att kartlägga efterfrågan och schemalägga inköpsaktiviteter. Genom automatiserade beställningar och leveranser blir tillverkningen mer resurseffektiv och utsläppen minskar

Läs rapporten