HemSkalbar och skräddarsydd molnlösning skapar IT-säker tillväxt för TKL Logistics

Skalbar och
skräddarsydd
molnlösning skapar IT-säker tillväxt för
TKL Logistics

Dela i sociala medier

Utmaning

Det globala transportföretaget TKL Logistic behövde en pålitlig helhetspartner för att hantera företagets IT-behov, då de lösningar som fanns på plats inte kunde skalas upp och anpassas i verksamhetens tillväxttakt. De gav inte heller tillräcklig säkerhet för vare sig drift eller dataskydd. När företaget påbörjade digitaliseringsresan var ett av målen att utveckla en kundportal, där fraktbeställare från hela världen skulle kunna gå in och beställa, administrera och följa fraktbeställningar.

”Vår vision är att digitalisera logistikbranschen och jobba mot att förenkla en ganska komplicerad bransch. Kort sagt vill vi effektivisera vardagen för våra kunder. Vi valde Nordlo för att de presenterade ett upplägg som fungerade bra för vår verksamhet och vision”, säger Oscar Lundgren, vd på TKL Logistics.

Samarbetet påbörjades med en förstudie i vilken TKL:s hela IT-plattform genomlystes och analyserades med fokus på säkerhet, effektivitet och skalbarhet samt hur dessa parametrar motsvarade företagets specifika behov. Resultatet av förstudien bekräftade behovet av en ny, anpassad, säker och skalbar tjänst som kunde hantera driften av TKL:s samtliga system och bli en optimerad och säker plattform för kundportalen.

”Vi siktar på att vara bäst inom transport och logistik, vi köper expertisen från Nordlo utifrån att de är bäst på IT”

- Oscar Lundgren, vd på TKL Logistics

Lösning

Nordlos lösning omfattade inledningsvis två steg:

  1. För att möta TKL:s behov och skapa möjligheter att växa anpassades den egna plattformen som går att bygga ut i takt med att verksamheten utvecklas.
  2. En lösning för kundportalen skräddarsyddes utifrån en existerande plattformslösning, vilken både motsvarade existerande användares behov och kan skalas upp i takt med att nya användare tillkommer.

En av de första åtgärderna var att flytta all TKL:s data, system och applikationer — vilka tidigare låg på enstaka, delade fjärrservrar — till en enskild molnmiljö där riskerna för kontaminering minimeras och där man får god kontroll över hela IT-infrastrukturen.

Den existerande lösningen var inte optimal, bland annat för att det lagrades många olika typer av data och system och system i en delad miljö, vilket gjorde datan exponerad. I TKL:s nya molnbaserade servermiljö har datalagringen delats upp, vilket också gör att kapaciteten för enskilda delar av systemen kan ökas vid behov.

Ett konkret exempel på hur Nordlo snabbt kunde effektivisera TKL:s verksamhet var genom att digitalisera och automatisera fakturaflödet. Idag kan ca. 80 000 leverantörsfakturor hanteras digitalt och virtuellt, med minimalt behov av personalresurser.

Idag ligger 100 procent av TKL:s data, system och applikationer i molnet, i virtuella, skalbara databasservrar, så kallade Elastic Pools. Den digitala kundportalen, som idag har cirka 500 aktiva användare över hela världen, kan tack vare elasticiteten i molndatabaserna växa organiskt samtidigt som drift och säkerhet tryggats genom samarbetet med Nordlo.

”Ett av våra krav på en långsiktig IT-partner är närvaro och att kunna lita på att supporten fungerar, både på distans och lokalt. Nordlo har precis som TKL kontor i Jönköping, vilket har bidragit till att fördjupa och förenkla samarbetet”, fortsätter Oscar Lundgren.

Kundnytta

Lösningen ger TKL utrymme att växa. Tack vare att systemet är adaptivt kan de vara agila, addera, ta bort, öka eller minska systemkapacitet efter behov och användning, något som visat sig ha stora effekter på kostnader och resultat. För TKL:s kunder är de positiva resultaten också betydande, vilket tydligt framkommer av kundnöjdheten. Genom kundportalen så kan fler av kunderna idag själva administrera sina fraktbeställningar, vilket förenklar deras vardag.

”Vi kan snabbt se trender och förändringar och utefter det kan vi skruva upp prestandan eller justera kapaciteten tillfälligt. Vi kan också följa portalanvändarnas mönster och justera utefter kundernas bokningsbeteende. Detta ger TKL en stor konkurrensfördel som logistikpartner”, avslutar Oscar Lundgren.

Om TKL Logistics

TKL Logistics är ett globalt transportföretag, grundat 1994, med huvudkontor i Jönköping. Företaget har totalt tretton kontor över hela världen och omsätter ca. 600 MSEK. TKL erbjuder kvalitativa helhetslösningar inom sjö-, lastbil-, tåg- och flygfrakt med personlig service och en enda kontaktyta för kunderna, på en global transportmarknad präglad av konkurrens och höga krav på både lägsta pris och högsta kvalitet. Läs mer på tkl.se.

Relaterade kundcase

Vill du komma i kontakt?

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.