HemSveriges Ingenjörers vinnande koncept

Sveriges Ingenjörers vinnande koncept

Dela i sociala medier

Utmaning

Historiskt, under Civilingenjörsförbundets tid, skötte Sveriges Ingenjörer sin IT-drift med egen personal. År 2015 var det dock dags för ett skifte och man genomförde en upphandling för att outsourca IT-funktionen till extern part. Den primära anledningen för Sveriges Ingenjörer att handla upp IT istället för att ha den i egen regi, var kostnadsskäl.

SACO IT-Service genomförde en regelrätt upphandling, förstärkt med inhyrd extern upphandlingskompetens, och den samlade uppfattningen i slutet på upphandlingen var att Nordlo skulle leverera bäst. Bland annat bemannade Nordlo upphandlingsmötena med rätt individer och kompetens. ”Detta gjorde dels att vi som potentiell kund kände oss prioriterade, dels att få frågor blev hängande i luften. Nordlos representanter i dessa möten hade förmågan att redogöra för sina lösningar på alla nivåer och de flesta frågor som adresserades kunde besvaras vid sittande bord. Ytterligare positiva aspekter var att det lösningsförslag som presenterades var transparent och innehöll konkreta och sakliga motiveringar till varför just det lösningsförslaget valts”, säger Daniel Milovan, IT-chef på Sveriges Ingenjörer.

"Varför ändra på ett vinnande koncept? Vi har helt enkelt varit nöjda med leveransen och partnerskapet med Nordlo"

Lösning

Leveransen till Sveriges Ingenjörer består av full outsourcing, den inkluderar allt från arbetsstationer och support, till servrar i datahall. Nordlo arbetar med så kallade obrutna kedjor i sina leveranser, oaktat om det rör en arbetsstations livscykel eller ett avtal, vilket innebär att Nordlo tar ansvar för hela processen. Ett sådant exempel är livscykelhanteringen, från inköp av datorer till avveckling av datorer enligt bästa tekniska, miljömässiga och etiska tillämpning.

Sveriges Ingenjörer nyttjar tillgänglig teknik på ett brett och detaljerat sätt för att stötta verksamheten både i det vardagliga, men även i projekt och aktiviteter för medlemmarna. Detta innebär hög aktivitetsnivå, vilket ställer krav på ett agilt arbetssätt hos Nordlo.

Därtill har Nordlo en leveransmodell baserad på nyckeltal, NKI-resultatet (nöjd kund-index), vilket gör det möjligt för kunden att säga upp avtalet om man inte är nöjd.

Lösningen designades av Christian Robertsson, som även ansvarat för avtalet med Sveriges Ingenjörer och sett till att avtalet förlängdes. ”Sveriges Ingenjörer är en utmanande kund för oss, fast på ett positivt vis. Dom kräver inte att vi ska stå på tå men vi gör det ändå för att vi vill leverera en genomgående positiv upplevelse av deras verksamhets-IT. Jag tror det ligger lite i ingenjörers natur att vara nyfikna och vilja veta vad som händer och sker på en mer detaljerad nivå än vad som är vanligt, så det har helt klart utvecklat våra interna rutiner och processer. Jag uppskattar verkligen att få jobba med Sveriges Ingenjörer, säger Christian Robertsson, avtalsansvarig Nordlo.

Kundnytta

Tack vare stabil leverans och bra partnerskap valde Sveriges Ingenjörer i år att förlänga avtalet. Samarbetet har givit förbundet större flexibilitet, förutsägbara kostnader, högre driftsäkerhet och en mer kvalificerad miljö rent tekniskt.

“Varför ändra på ett vinnande koncept? Vi har helt enkelt varit nöjda med leveransen och partnerskapet med Nordlo. De visar oss kontinuerligt att vi som kund är viktiga för dem och de har under tidigare avtalsperiod upparbetat en god förståelse för vår verksamhet. När vi behöver driva projekt eller göra förändringar är de snabba på att sätta sig in i varför, ge sin input och därefter utföra nödvändigt arbete enlig plan. Allt är ju inte alltid guld och gröna skogar och det är nog där man kan särskilja sig på riktigt som leverantör. Det har Nordlo gjort och för att sammanfatta vårt partnerskap – det är kul att jobba med Nordlo”, säger Daniel Milovan.

Om Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer är ett svenskt fackförbund och intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer inom Saco. Förbundet är det största inom Saco och har idag ca: 153 000 medlemmar. Läs mer på sverigesingenjorer.se.

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Sveriges ingenjörer?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig.

Jonas Forss
Försäljningsdirektör, Nordlo National
jonas.forss@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare