HemEtt partnerskap som möjliggör utveckling i alla led

Ett partnerskap som möjliggör utveckling i alla led för Sokigo

Dela i sociala medier

Sokigo är marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära geografisk IT. De levererar digitaliseringstjänster till kommuner, myndigheter och skogsindustrin, och erbjuder ett brett tjänsteutbud som ofta kundanpassas.

Genom sin leverans av obrutna digitaliseringskedjor till många av Sveriges kommuner bidrar Sokigos tjänster och produkter till en enklare beslutsprocess i allt från bygglov, detaljplanering och områdesplanering. Sokigo kundanpassar många av sina leveranser vilket kräver en kompetent och engagerad leveransenhet, vilket Sokigo besitter. Men för att vara marknadsledande inom sitt område och möjliggöra fortsatt utveckling ville Sokigo hitta en samarbetspartner. Det var här Nordlo kom in i bilden, som partner och leverantör av IT-infrastruktur, drift och support.

“Vi jobbar med IT, men det är Nordlo som är vår IT-avdelning och de är i princip som våra egna medarbetare – förstår vår verksamhet till fullo och finns alltid nära”

En partner att utvecklas med

I det mångåriga samarbetet mellan Sokigo och Nordlo har en helt ny plattform för infrastruktur implementerats och en rad olika utvecklingsprojekt för att dels kontinuerligt förbättra säkerheten och stå väl rustade inför en hotbild som hela tiden förändras och dels implementera effektivare processer med automation.

Det handlar bland annat om segmentering för att definiera vilka servrar som ska kommunicera med varandra och härdning men också med hjälp av automation utesluta den mänskliga faktorn i repetitiva moment och säkerställa en process som ser likadan ut varje gång. Effektivare processer innebär också att Nordlo har sett över hur Sokigo kopplar upp sig mot miljön, att det är tillräckligt säkert och att det är flexibelt och anpassat för Sokigos medarbetare och deras arbetssätt.

Både uppbyggnad och migrering till den nya miljön samt förbättringsprojekt ha resulterat i en IT-miljö med hög säkerhet och tillgänglighet som nyttjar infrastrukturen bättre.

– Vi har idag inte kompetensen eller resurserna att hantera hela vår IT, utan Nordlo hjälper oss med allt från datacenter, servrar och arbetsplatser. Dessutom händer det så otroligt mycket inom branschen, inte minst inom säkerhetsområdet och vi kan inte själva vara experter på allt. Vi behöver en partner som vi kan jobba och utvecklas med, säger Mikael Pettersson, CIO på Sokigo.

Lagring lokalt

För Sokigos kunder som ofta är kommuner och myndigheter är det viktigt, om inte väsentligt att data finns i Sverige. Mikael Pettersson, CIO på Sokigo, ser det också som en fördel för den egna verksamheten att lagringen hålls inom Sveriges gränser. Desto längre bort geografisk, desto större blir risken, exempelvis naturkatastrofer, andra kriser och konflikter kan ställa till problem. En annan fördel med svensk lagring är såklart att det går snabbt att åka on-site om det väl skulle behövas.

Utveckling tillsammans

Det som har skapat störst värde för Sokigo är samverkan med Nordlo och utvecklingen som därigenom sker i det nära samarbetet. Tidigare genomfördes ett stort gemensamt projekt för en av Sokigos kunder där en VDI-miljö driftsattes som ska klara tunga applikationer såsom exempelvis CAD-program och även hantera en säker och sömlös autentiseringslösning, som möjliggör att rätt personer får access till rätt underlag.

– Det är viktigt att vi har en partner som vi jobbar tillsammans med, det är först då vi kan nyttja all kompetens som båda bolag besitter. Det har varit den absolut viktigaste parametern vad gäller val av IT-driftsleverantör, avslutar Mikael Pettersson, IT-chef på Sokigo.

Om Sokigo
Sokigo levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserade på egen programvara som kompletteras med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan sitt kommunala och privata erbjudande kan Sokigo erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Sokigo ingår i IT-koncernen Addnode Group. Läs mer om Sokigo på sokigo.com

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Sokigo?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig.

Kristofer Lindström
Key Account Manager, Nordlo i Umeå
0950 277 37
kristofer.lindstrom@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare