HemSkandia Fastigheters sömlösa övergång till Nordlo

Skandia Fastigheters sömlösa övergång
till Nordlo

Dela i sociala medier

Skandia Fastigheter är ett fastighetsbolag som både äger, utvecklar och förvaltar bostäder, butiker och kontor. De befinner sig i en övergångsfas där IT-avdelningen vill gå från att fokusera på IT-drift och leverans utav system till att bli en affärspartner i bolaget. Målet har därför varit att göra en transition till en mer proaktiv och effektiv verksamhet.

Innan Nordlo klev in som IT-partner upplevde Skandia Fastigheter att utvecklingen hade stannat av. De hade höga ambitioner om att digitalisera verksamheten men fick inte den stöttning som förväntades. Önskan var också att få en helhetsleverantör som kan ta initiativ, som lägger tid och energi till att förstå resan och de utmaningar som finns - och som samtidigt ser till att hitta lösningar som utvecklar verksamheten.

“Skandia Fastigheter siktade brett ut på marknaden för att hitta rätt. Förväntningarna var att få en IT-leverantör som är en partner för verksamheten”

– Patrik Pettersson, projektledare på Nordlo

Lösning

Skandia Fastigheter fick kontakt med Nordlo genom en traditionell upphandling. Nordlo har ett helhetsansvar för IT-infrastrukturen samt driften och har nu tillsammans med Skandia tagit fram både specifika lösningar och hela verksamhetssystem. Serverplattformen och integrationen mot verksamhetssystemet samt affärssystemet, mejl och CRM har utvecklats.

Personliga datorer har upphandlats vilket nu innebär att alla Skandia Fastigheters medarbetare kan jobba på sin egen enhet. Utöver det har Nordlos specialister tittat på verksamhetens IT-nyttjande och anpassat säkerhetslösningar efter utgångsläget.

Under samarbetet har man gemensamt tittat på lösningar och sett över nätverk-och klientsäkerheten med hänsyn till GDPR. Med andra ord har Nordlo kunnat erbjuda ett stort utbud av säkerhetstjänster som Skandia Fastigheter inkluderats i.

“Utrullningen av de nya systemen och plattformarna har varit otroligt uppskattat. Personalen har varit väldigt positiva och hela verksamheten har engagerat sig då de blev informerade i ett tidigt skede och har funnits med hela vägen.” Patrik Pettersson

Kundnytta

Kravställningen utgick ifrån att i första hand ta tillvara på Skandia Fastigheters befintliga resurser istället för att enbart titta på behoven, vilket Skandia upplever att Nordlo har tagit hänsyn till. Joakim Ekman som är IT-chef för Skandia Fastigheter berättar att tillvägagångssättet har gett stora vinster. Bland annat har de kunnat lägga pengar på de investeringar som har skapat verklig nytta, och inte enbart på saker som förväntats av organisationen.

Skandia Fastigheter har kunnat återinvestera pengar i olika leveranser vilket har gett en effektivare drift. Med bärbara datorer blir personalen mer effektiv, är mindre beroende av arbetsplatsen och jobbar bättre även på resande fot. Det ger dessutom en mycket attraktivare arbetsplats då de har bättre verktyg än tidigare.

Utveckling framåt

För Skandia Fastigheter är det viktigt att fortsätta driva förändringen och digitaliseringen av olika processer och att med hjälp av flera digitala tjänster skapa större värden för organisationen.

Nu arbetar Nordlo med att bygga en integrationsplattform till Skandia Fastigheters verksamhetssystem. Utöver det fortsätter utvecklingen och övervakningen av omvärlden kopplat till säkerhet. Med Nordlo som IT-driftsleverantör utvecklas och förbättras de dagliga rutinerna och arbetet. 

Tillsammans med specialister utreds verksamhetsprocesser och ger Skandia Fastigheter ett strategiskt stöd på digitaliseringsresan.

“Nordlo har visat stort engagemang för att ta ansvar i alla delar i leveransen, allt från servicedesk till säkerhet. Det är väldigt roligt att ge förtroendet för ett av våra mest verksamhetskritiska avtal till Nordlo. Samarbetet fungerar redan väldigt bra och vi ser fram emot ett långsiktigt och givande partnerskap med Nordlo” Joakim Ekman IT-chef på Skandia Fastigheter

Om Skandia Fastigheter
Skandia Fastigheters kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 121 fastigheter och med ett sammanlagt värde av cirka 65 miljarder kronor. De har 150 medarbetare med målet att skapa och förvalta stadsmiljöer som lever länge. Läs mer på skandiafastigheter.se.

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Skandia Fastigheter?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig.

Patrik Pettersson
Technical Account Manager, Nordlo i Stockholm City
+46(0)70 952 92 33
patrik.pettersson@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare