HemSå lyckas du med er digitala transformation

Dela i sociala medier

Så lyckas du med er digitala transformation

Digitalisera och digital transformation har blivit ett måste för alla företag som vill växa och förbli relevanta. I det här inlägget kommer vi att prata om fem olika steg som er verksamhet kan genomföra för en lyckad digital transformation.

Steg 1. Insikten om att digitaliseringen har potential att öka företagets värde

Medan digitalisering i sig inte genererar några intäkter skapar den ett antal möjligheter för verksamheten. Steg ett är att inse fördelarna och att ha dem som målbild under arbetet med digitaliseringen.

Bättre kundupplevelse

Allt som har med teknik, sociala medier och appar att göra har en gemensam grund - vägen till att göra livet enklare. Era kunder vill att det ska vara lätt att använda era produkter och tjänster och er uppgift är att hjälpa dem med det. 

Steg 2: Se över alla era nuvarande processer

Det viktigaste steget mot en lyckad digitalisering är att ha full kontroll på era nuvarande processer – även de som inte är officiella. På medelstora och stora företag är det lätt hänt att processer inte dokumenteras ordentligt, och fastän de har dokumenterats ordentligt är det inte säkert att de överensstämmer med verkligheten. Därför är det viktigt att se över verksamhetens processer och dokumentera vad digitaliseringen innebär för dessa.

Steg 3: Se över beslutfattandestrukturer

Digitala affärsmodeller kräver ofta andra slags beslutsfattare än analoga affärsmodeller. Det är viktigt att digitala innovationer inte fastnar i byråkratiska processer och att dessa processer inte ses som motståndare till de befintliga. Det här är ett ypperligt tillfälle att se över er beslutfattandestruktur och se om det finns någon möjlighet att göra förbättringar.

Steg 4: Identifiera en process som ni vill börja med

För att inleda arbetet är det enklast att välja en process som inte har för stor komplexitet och som kan digitaliseras relativt enkelt. De processer som kräver mest arbete är inte alltid de som ni tjänar mest på att digitalisera.

En bra process att börja med är processer som involverar mycket pappersarbete. Det digitaliserade pappersarbetet kan i sin tur användas via automatisering, vilket innebär att ni nu kan generera rapporter och skapa bättre beslutsunderlag med den data ni nu har digitalt.

Steg 5. Inled arbetet med er digitala transformation

Börja med att detaljerat kartlägga den process som ni har valt påbörja arbetet med. Identifiera möjliga flaskhalsar i processen och avgör vilka förbättringar ni kan göra. Sedan skapar ni en detaljerad plan som involverar kostnader, personal, utrustning m.m. När det är gjort har ni alla förutsättningar för en lyckad digital transformation. 

En partner kan stötta med er digitala transformation

Arbetet med er digitala transformation har bara börjat. Se till att ni fortsätter jobba med era processer och fortsätter att identifiera nya processer som bör digitaliseras. Det blir ofta betydligt enklare att göra efter att ni har börjat se effekterna av ert digitaliseringsarbete. Hör gärna av er till oss på Nordlo ifall ni har några frågor om hur man sätter igång med er digitala transformation.

Läs mer i vår rapport om digital verksamhetsutveckling