HemSå kan verksamheter arbeta strategiskt med IT-säkerhet

Dela i sociala medier

Så kan verksamheter arbeta strategiskt med IT-säkerhet

Ju mer en verksamhet digitaliseras, desto större blir hotbilden från cyberbrottslingar. Genom ett antal åtgärder och en kunnig partner kan man minska den digitala risken, och första steget är att få upp IT-säkerhet på agendan på ledningsnivå.

– Att prioritera IT-säkerhet är viktigt av många anledningar – och inte minst som en konkurrensfördel, säger Mattias Jadesköld, IT-arkitekt på Nordlo.

IT-säkerhet har länge ansetts stå i kontrast till innovation, en bromskloss som hindrar digital utveckling, men så behöver det enligt Mattias inte vara. Säkerhet och innovation kan verka i harmoni med varandra men man behöver vara medveten om att det alltid finns en viss risk med ny teknik. Vid ett intrång påverkas oftast inte bara enstaka applikationer, utan i allt högre grad större delar av en verksamhet. Därför behöver området prioriteras på ledningsnivå, berättar Mattias Jadesköld.

För att analysera graden av digital risk man som företag utsätter sig för finns ett antal åtgärder att börja med.

– Först och främst: se till att IT-säkerhet finns med på agendan hos ledningen. Därefter behöver man göra ett klassningsarbete där man ser över den information man besitter och hur pass skyddsvärd den är. Gör sedan en riskanalys baserad på rätt mätpunkter, alltså kostnader, säger han.

”Enklast är att ha en partner som är väl insatt i verksamheten, som kan identifiera hot och göra en bedömning kring vad som behöver ageras på”

Att ta fram en kontinuitetsplan

En viktig del i säkerhetsarbetet är att förstå sin unika hotbild för att därefter bygga säkerheten. Nordlo arbetar nära sina kunder, med syftet att alltid ha en god förståelsen och tydlig överblick över hela kundens verksamhet. Det är tack vare denna förståelse som grunden för en relevant kontinuitetsplan sedan kan skapas, där olika scenarion presenteras som visar hur konsekvenserna skulle se ut vid ett driftstopp i verksamheten. Mattias Jadesköld benämner detta som “den första läxan i digital affärsrisk”.

– Efter en sådan övning ser man vad det kostar om det händer något och ännu viktigare – vad kunden behöver göra för att ta tillbaka verksamheten efter ett avbrott.

Omvärldsbevakning är ett måste

Den uppkopplade världen, kombinerat med en accelererad digitalisering, en geopolitisk osäkerhet samt ett försämrat säkerhetsläge lokalt såväl som globalt gör att attacker i allt större utsträckning sker mot leverantörsledet. Ett större ansvar läggs därför på både säljare och köpare och det är kritiskt för svenska företag och organisationer att överväga vilka risker verksamheten utsätter sig för. Ett kontinuerligt arbete mot hotbilden är således centralt, men det gäller att vara införstådd om att det bara är en tidsfråga innan ens verksamhet blir utsatt för en attack - när, inte om.

– Omvärldsbevakning är ett måste. Enklast är att ha en partner som är väl insatt i verksamheten, som kan identifiera hot och göra en bedömning kring vad som behöver ageras på, avslutar Mattias Jadesköld.

Läs mer i vår rapport om cybersäkerhet

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare