HemSå kan ledning och IT samarbeta för att optimera IT-kostnader

Dela i sociala medier

Så kan ledning och IT samarbeta för att optimera IT-kostnader

Hur kan företag utveckla och digitalisera sin verksamhet när lågkonjunkturen är ett faktum och kostnader behöver minskas? I den här artikeln lyfter vi tre sätt att optimera era IT-kostnader utan att begränsa innovation och utveckling.

1. Viktigt att IT och verksamhet samarbetar för lägre kostnader

Det har under en lång tid pratats om Shadow IT och dess påverkan på IT-avdelningens arbete. Shadow IT innebär kort att avdelningar eller personer utanför IT-avdelningen tar initiativ till digitalisering eller system som inte är förankrade med IT, vilket kan leda till både säkerhetsrisker och ineffektivitet.

För att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet att arbeta med digital transformation behöver er IT-infrastruktur och digitalisering gå hand i hand. Genom att helt, eller delvis, använda sig av molntjänsternas fördelar för digitalisering finns det stora förutsättningar att minska IT-kostnaderna och avlasta medarbetare. Bland annat genom att automatisera uppgifter.

Givetvis måste IT och verksamhet arbeta tillsammans för att bygga en säker infrastruktur. Därför finns det många fördelar med att ta stöd av en IT-partner med närhet till verksamheten och förmåga att stötta den i utvecklingen framåt.

 

“Idag råder stor brist på kompetens inom IT-området, det är därför svårt och kostsamt att behålla och utveckla intern personal”

 

2. Outsourcing ger möjlighet till utveckling och kostnadsbesparingar

Att outsourca hela eller delar av sin IT till en extern partner som erbjuder managed services eller IT som tjänst, innebär flera möjligheter till kostnadseffektivitet. Bland annat skapar det möjligheter till att fokusera på utveckling i stället för förvaltning av IT.

Många företag med en intern IT-avdelning eller IT-ansvarig lägger många timmar på intern support och felsökningar som äter upp tiden. Med en extern IT-avdelning kan du istället lägga tid på att implementera ny teknik som gör att företaget både kan utveckla affären och spara tid på att automatisera interna processer. Att outsourca sitt IT-stöd innebär både avlastning för IT-chefen och skapar möjligheter till innovation.

Att själv driva ett kostsamt datacenter eller servrar innebär högre kostnader för el och kyla, och påverkar också IT-budgeten kraftigt när nya investeringar för hårdvara och uppgraderingar behöver göras.

Idag råder stor brist på kompetens inom IT-området, det är därför svårt och kostsamt att behålla och utveckla intern personal, då det är arbetstagarens marknad. Utvecklingen är snabb, och för en IT-ansvarig som fokuserar på IT-stöd blir det svårt att hänga med. Genom outsourcing minskar man också sårbarheten och beroendet av enskilda resurser.

3. Minska licenskostnader och nyttja möjligheter med molntjänster

Ytterligare en faktor som minskar kostnaderna för IT är att regelbundet se över licenskostnader. Har ni ett system för att se till att verksamheten har rätt antal licenser för era molntjänster och andra applikationer, eller är det utom kontroll? Det är vanligt att licenser som inte används ligger kvar och drar kostnader. Eller att man har fel typ av licens och inte nyttjar alla möjligheter som finns i applikationerna man betalar för.

Genom att hitta den optimala licensuppsättningen för företaget och era behov, finns möjlighet till både kostnadsbesparingar och ökad nytta.

Sammanfattningsvis behöver IT och ledning samarbeta för att optimera IT-kostnaderna. Ledningen behöver ställa krav på och ge förutsättningar för IT för att uppnå verksamhetsnytta och möjligheter till digital innovation. Det kommer i längden att ge möjligheter till en mer hållbar IT-infrastruktur med mer förutsägbara IT-kostnader. Läs mer om IT som tjänst och varför outsourcing av IT är en hållbar lösning för framtiden.

Läs mer om IT som tjänst

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.