HemSå kan IT-avdelningar jobba för ökad cirkularitet

Dela i sociala medier

Så kan IT-avdelningar jobba för ökad cirkularitet

Allt fler företag satsar på att jobba mer hållbart och cirkulärt. Dels för att nå ambitiösa hållbarhetsmål, dels för att uppfylla slutkundens krav på en verksamhet som bidrar till en bättre framtid. För att möjliggöra denna omställning måste ditt företag omvärdera hur verksamhetens IT-resurser ska användas.

Ta fram en cirkulär business-modell

Allt fler organisationer tar fram en cirkulär affärsmodell för att se till att hållbarhet och cirkularitet genomsyrar hela verksamheten. Modellen blir en vägledare för att kunna arbeta datadrivet mot gemensamma mål och bidrar till bättre analyser av verksamhetens klimat- och miljöpåverkan. Att se över vilka aktiviteter inom er organisation som har störst påverkan på klimat och miljö gör att ni kan planera hur ni ska använda era resurser för att hitta mer cirkulära alternativ.

Optimera din verksamhets resurshantering

Cirkularitet handlar till stor del om att nyttja befintliga resurser så länge som möjligt och att återanvända snarare än att återvinna till exempel äldre hårdvara. Genom att titta på verksamhetens produktionskostnader och resursnyttjande skapas bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Konkreta åtgärder är att låta er IT-avdelning eller -leverantör implementera smart underhåll i produktionskedjan och inventera produkter som finns inom verksamheten. Det leder till att ni kan minska förbrukningen av energi och spara resurser. Det är viktigt att IT-avdelningen både ser till den egna resursanvändningen och är en drivande kraft för att möjliggöra en hållbar omställning i hela verksamheten.

Systemstöd och logistiklösningar

Stötta ditt företag i arbetet mot en hållbar omställning genom att ta fram systemstöd och logistiklösningar som bidrar till cirkularitet. Det kan vara investeringar i form av återvinningssystem eller IoT-baserade verktyg som förlänger produkterna och systemens livslängd. Ett annat exempel är retailföretag vars centrallager automatiserats för att både effektivisera och arbeta mer hållbart. Flera verksamheter erbjuder dessutom en cirkulär e-handel och har med hjälp av rätt logistiklösningar därför kunnat driva utvecklingen mot en mer hållbar organisation.

Se över er IT-leverantör

För att nå klimatmålen är det en god idé att blicka inåt i verksamheten och se över vilken leverantör som levererar era servrar och data. En leverantör som satsar på hållbarhet och förnybar energi bidrar i förlängningen till att din organisation når era hållbarhetsmål och uppfyller kraven från slutkund.

Som IT-chef är det viktigt att skapa förståelse i hela verksamheten för alla initiativ och förbättringar som genomförs. Det kräver ett nära samarbete med både medarbetare och andra intressenter. Nordlo är med och hjälper er på resan mot en mer cirkulär verksamhet.

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra hållbara datacenter? Klicka här för att läsa vår hållbarhetsredovisning och här för hållbara datacenter.

Läs hållbarhetsredovisningen