HemSå kan IT-avdelningar jobba för ökad cirkularitet

Dela i sociala medier

Så kan IT-avdelningar jobba för ökad cirkularitet

Det råder sedan en tid tillbaka brist på metaller och halvledare i Sverige samt i länder utanför EU. Då resurserna krävs för att jobba mer hållbart hotas därmed klimatmålen enligt EU-kommissionen. För att bidra till en mer hållbar framtid behöver verksamheter omvärdera sin resursanvändning och jobba mer cirkulärt.

Utmaningar och bristvaror

Metaller som litium och kobolt är viktiga källor till våra eldrivna motorfordon och batterier som redan nu är en bristvara. Även halvledare är en förutsättning för att kunna fortsätta driva digitaliseringen - då de utgör den viktigaste komponentgruppen för elektroniska apparater. I frågan om halvledare är det beställarnas ekonomiska begränsningar som sätter stopp för tillverkningen. Produktionen av halvledare förväntas ha nått upp till efterfrågan tidigast 2026 men verksamheter och IT-avdelningar bör redan nu skala upp arbetet med cirkularitet.

Idag är många verksamheter medvetna om omvärldens utmaningar och innan 2030 har flera storföretag som mål att bli helt cirkulära. Men arbetet går sakta och en omställning till ännu mer hållbara organisationer behöver ske nu. För att möjliggöra det behöver ditt företags IT-resurser stötta verksamheten till att ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

Ta fram en cirkulär business-modell

Det datadrivna arbetssättet gör att allt fler organisationer tagit fram en cirkulär business-modell som ett verktyg för att bli mer cirkulära inom verksamheten. Modellen blir en vägledare för att kunna arbeta efter gemensamma mål och bidrar till bättre analyser av verksamheters miljöpåverkan. Att se över de aktiviteter som bidrar mest till att påverka miljön inom organisationen möjliggör för ditt företag att planera vart och hur ni ska lägga era resurser, vilket blir ett tillvägagångssätt för att hitta mer cirkulära alternativ.

Optimera din verksamhets produktion och konsumtion

Cirkularitet handlar till stor del om att nyttja befintliga resurser så länge som möjligt och att återanvända snarare än att återvinna. Äldre hårdvara kan i många fall återanvändas och här blir stödet från din verksamhets IT-avdelning viktigt. Genom att titta på verksamhetens produktionskostnader och resursnyttjande skapas bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Konkreta åtgärder att ta till kan vara att IT-avdelningen implementerar smart underhåll i produktionskedjan och gör en inventering av verksamhetens produkter. Det leder till att ni kan minska förbrukningen av energi och sparar resurser. Det är viktigt att IT-avdelningen både ser till sin egen resursanvändning och är en drivande kraft för att möjliggöra en hållbar omställning i hela verksamheten.

Systemstöd och logistiklösningar

För att stötta verksamheten i den gröna omställningen kan din verksamhets IT-avdelning vara med och ta fram systemstöd som bidrar till cirkularitet. Det kan vara både mindre och större investeringar i form av återvinningssystem eller IoT-baserade verktyg som förlänger produkter och systemens livslängd. Inom retail har centrallager automatiserats för att både effektivisera och arbeta mer hållbart. Flera verksamheter erbjuder dessutom en cirkulär e-handel och har med hjälp av rätt logistiklösningar därför kunnat driva utvecklingen mot en grönare organisation.

Se över er IT-leverantör

För att nå klimatmålen är det också en god idé att blicka inåt i verksamheten och se över vilken leverantör som levererar era servrar och data. En leverantör som använder hållbar och förnybar energi gör det enklare för er organisation att ta kontroll över vart den kommer ifrån, vilket i förlängningen leder till en mer hållbar verksamhet.

Som IT-chef är det viktigt att få med verksamheten på förändringarna och initiativen. Därför krävs ett nära samarbete med intressenter och medarbetare. Nordlo är med och hjälper er på resan mot en mer cirkulär verksamhet.

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra hållbara datacenter? Klicka här för att läsa vår hållbarhetsrapport och här för hållbara datacenter.

Läs rapporten

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare