HemSå här digitaliserar medelstora företag idag

Dela i sociala medier

Så här digitaliserar medelstora företag idag

Vi har tidigare pratat om digitalisering och om hur det har blivit ett samlingsnamn för en mängd olika processer och användningsområden. För att fräscha upp minnet är digitalisering enkelt beskrivet när man använder digital teknik för att förbättra eller förändra sina affärer.  

Hur långt företag har kommit i sin digitaliseringsresa skiljer sig mycket. Oftast beror det på storleken på organisationen samt vilken bransch man tillhör. I den här artikeln har vi valt att lyfta om hur medelstora företag digitaliserar sina verksamheter idag. Kanske kan det inspirera ditt företag till att påbörja eller ta sin digitaliseringsresa till nästa nivå? 

Hur långt har medelstora företag kommit i digitaliseringsresan? 

Enligt Tillväxtverket är det framförallt effektivisering av olika administrativa uppgifter som görs när medelstora företag digitaliserar. Mindre vanligt är det att använda IT inom just affärsutveckling. Något som de menar är något som företagen behöver se över och istället välja att prioritera. 

Generellt har medelstora företag en relativt hög digital mognad inom IT-baserade affärs- och kundhanteringssystem medan mognaden är lägre inom marknad och integration. Som tidigare nämnt skiljer det sig mycket mellan de olika branscherna. T.ex. så har företag inom handel generellt en högre digital mognad än byggindustrin som enligt undersökningen är den branschen med lägst mognad. Men gemensamt för alla medelstora företag är att det finns stor förbättringspotential för den övergripande digitala mognaden. 

Vidare i rapporten framkommer det att endast 14 procent av bolagen använder IT i stor utsträckning inom affärsutveckling. Därmed riskerar många företag att missa de stora affärs- och utvecklingsmöjligheter som digitalisering kan medföra. Om man enbart fokuserar på hur digitalisering kan bidra till intern effektivisering riskerar man att gå miste om den potential som digitalisering kan ha för strategisk utveckling av verksamheten. Som att utveckla sitt kunderbjudande och identifiera nya marknadsbehov. Eller att använda de data för att få bättre kännedom om kunderna och bättre anpassa produkter efter deras behov. 

Drivkraften är den egentliga största faktorn bakom digitalisering 

Man brukar säga att digitalisering till 90 procent handlar om människor och till 10 procent om teknik. Med det menas att teknikutvecklingen är viktig, men att drivkraften till en digital omställning framförallt handlar om lednings- och styrningsfrågor. Visst, ett digitalt moget företag använder teknik för att förändra sin verksamhet – men det är alltid strategi, kultur och kompetens som är den faktiskt drivande faktorn 

Det gör att företagsledare och styrelsemedlemmar har en särskild roll och ansvar för att hantera både möjligheterna och riskerna som digitaliseringsprojekt har. Företagandet går mot en ökad komplexitet där nya kunskaper och kompetenser blir allt viktigare för att öka medelstora företags förmåga att utvecklas, växa och konkurrera mer långsiktigt. 

Med digitalisering tar du din verksamhet till nästa nivå 

Sammanfattningsvis är det alltså vanligt att många medelstora företag framförallt fokuserat sin digitalisering för att effektivisera vissa utvalda uppgifter. Men något som tydligt framgår är att de bolag som satsar på att använda digitalisering i sin affärsutveckling verkligen tjänar på det 

Vi tror att fler företag behöver sluta att se IT som endast ett verktyg för att effektivisera utvalda processer, utan även identifiera hur digital teknik kan möjliggöra ökad kundnytta och utveckling av nya marknader. Digitalisering av interna processer är ett bra första steg för att komma igång med att effektivisera organisationenMen efter det är det viktigt att fortsätta tänja gränserna och identifiera hur digital teknik kan hjälpa er till nästa nivå. Ett bra första steg för det kan vara att implementera Business Intelligence i verksamheten. 

Kan ditt företag använda Business Intelligence för att fortsätta er digitalisering?

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för olika tekniker, applikationer, processer och metoder som hjälper företag att bättre förstå sin verksamhet. BI använder programvara och tjänster för att omvandla data till handlingsbara insikter som med rätt verktyg kan presenteras i olika sammanfattningar som rapporter, grafer, diagram m.mDet hjälper alltså till att automatiskt skapa en detaljerad bild om företagets tillstånd som kan presenteras på olika visuellt sätt.

Vill du veta mer om Business Intelligence och hur ni kan applicera det i er verksamhet? Läs mer om hur vi kan stötta er via knappen nedan. Om du har några andra frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss genom formuläret så hör vi av oss inom en arbetsdag.

Läs mer om hur vi jobbar med BI

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.