HemSå digitaliserar ni för snabb verksamhetsnytta och ROI
Intervju om verksamhetsnytta och ROI genom digitalisering

Dela i sociala medier

Så digitaliserar ni för snabb verksamhetsnytta och ROI

Intervju ur Dagens Industri med Jenny Brännlund, Development Lead & Quality Manager på Nordlo i Lycksele.

Idag använder de flesta verksamheter i både offentlig och privat sektor digitala verktyg i olika processer. Alla upplever dock inte de fördelar de ville komma åt och kan då återgå till mer manuella arbetssätt – något som ofta är ett misstag. Man behöver lita på processen och förändring kan ta tid, men allra viktigast är att utgå från de behov verksamheten har och sätta tydliga mål.

– Digitalisering är ett verktyg, inte målet, säger Jenny Brännlund på Nordlo.

Jenny Brännlund, utvecklingsledare och kvalitetsansvarig hos oss på Nordlo, betonar att en uppkopplad process inte automatiskt är smart och digitaliserad.

– Digitala lösningar som nyttjas rätt frigör kapacitet hos anställda och kan låsa upp enorm potential genom att automatisera monotona uppgifter, tillgängliggöra befintliga resurser eller ge värdefulla insikter för bättre beslutsstöd. Det är en dörröppnare för att beslutsfattare och anställda ska ha möjlighet att fokusera på de uppgifter där de skapar mest värde. Man kan tro att tekniken är i fokus när man pratar om digitalisering, men vi anser att det alltid är människan som ska stå i fokus.

God kännedom om kunden

I egenskap av IT- och digitaliseringspartner jobbar Nordlo nära dig som kund och lär således känna din verksamhet. Eftersom digitala initiativ ofta bottnar i ett problem som antingen kunden själv, eller Nordlo, har kunnat identifiera, är detta en väsentlig fördel i satsningar på digital verksamhetsutveckling.

– God kännedom om kundens verksamhet betyder att vi bättre förstår och kan kartlägga hinder och flaskhalsar, samt hur man kan gå till väga för att åtgärda dem.

“Man kan tro att tekniken
är i fokus när man pratar om
digitalisering, men vi anser att
det alltid är människan
som ska stå i fokus”

Våga prioritera

Jenny Brännlund understryker att möjligheterna med digital verksamhetsutveckling nästintill är obegränsade. Dagens teknik har enorm kapacitet och det som sätter gränserna för utvecklingen blir således fantasin – och budgeten.

– Det är givetvis spännande att tänka visionärt och innovativt, oavsett vilken bransch man är verksam inom, men vill man göra ett lyckat digitaliseringsprojekt behöver man våga prioritera. Fokusera på det viktigaste, det som ger mest värde för verksamheten och användarna. En vision är bra att ha, men med en tydlig gemensam strategisk inriktning kommer man i gång snabbt och kan plocka den där lågt hängande frukten. Resultatet blir snabb verksamhetsnytta och hög ROI.

Plocka lågt hängande frukter

Några exempel på lågt hängande frukter som Jenny ger är att optimera och automatisera processer såsom on-/offboarding, tilldelning av kontobehörigheter, återkommande rutinuppgifter och andra sorters arbete som kräver en hel del administration. Det gäller dock att även här utgå från sitt grundläggande mål och vilka behov man har.

– Digitalisering måste inte innebära stora och dyra lösningar. Ofta handlar det om att ha en effektiv utvecklingsprocess där man drar nytta av befintlig infrastruktur och kostnadseffektiviserar det man redan betalar för. Många använder till exempel Microsoft365 för chatt- och mailtjänster idag, men många är inte medvetna om att man kan ha tillgång till så mycket mer funktioner inom M365-portföljen.

Här kan Nordlo stötta med vägledning, design och implementation, så att ditt företag verkligen maximerar värdet av de tjänster ni betalar för. Enligt Jenny Brännlund blir detta också ett sätt att investera i framtiden; digital verksamhetsutveckling ger bättre förutsättningar för framtida tillväxt och konkurrenskraft.

– Är man för passiv i sin digitaliseringsresa så kommer man halka efter de konkurrenter som fortsätter satsa och optimerar. Vi vet att det är i mötet mellan människor som det skapas mest värde och digital verksamhetsutveckling ökar den potentialen genom att ta bort administrativa hinder; vi vill hjälpa våra kunder och guida dem i den resan, avslutar Jenny Brännlund.

Läs mer i vår rapport om digital verksamhetsutveckling 

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.