HemSå använder man ett penetrationstest för att identifiera säkerhetsbrister

Så använder man ett penetrationstest för att identifiera säkerhetsbrister

Ett effektivt sätt att identifiera säkerhetsbrister i ett system eller en miljö är att utsätta dem för ett så kallat penetrationstest. Ett penetrationstest är en praktisk analys av ett objekt där en specialist granskar och genomför en risk- och sårbarhetsanalys samt påvisar den skada ett angrepp från en illasinnad aktör hade kunnat resultera i.

Penetrationstest är alltså en auktoriserad och simulerad cyberattack på ett datorsystem och genomförs för att utvärdera systemets säkerhet genom att identifiera sårbarheter, potentialen för obehöriga att få tillgång till systemets funktioner och data samt att bekräfta de styrkor som finns i säkerheten.

Varför ska man göra ett penetrationstest?

I samband med den ökade digitaliseringen blir hackare och tekniken de använder för att ta sig in på företagsnätverk mer och mer sofistikerade. Och när man aktivt söker efter sårbarheter i sin miljö ökar möjligheten till att ha kontroll över sina system och säkerställer att inga obehöriga personer har tillträde.

Eftersom ett penetrationstest är en simulerad attack mot IT-miljön får man en realistisk uppfattning om riskerna. Alltså skapar det ett mera komplett och tillförlitligt resultat jämfört med vad en enklare sårbarhetsanalys skulle ge. Det är också viktigt att minnas att upptäckten av att ett system inte har några sårbarheter är ett resultat likväl som att sårbarheter har identifierats.

Hur funkar ett penetrationstest?

Hur ett penetrationstest ser olika ut beroende vilket objekt som ska testats och i vilket syfte det görs. Verktygen, teknikerna och angreppsmetoderna anpassas helt enkelt efter det som ska testas, och testaren måste således vara mycket kreativ och kunna sätta sig in i den kriminellas hjärna genom att tänka “hur skulle ett angrepp kunna ske?”. Tillvägagångssättet i ett penetrationstester liknar därför de metoder som en angripare eller hacker skulle använda för att attackera organisationen. På så sätt upptäcks möjliga brister under kontrollerade former och leder till slutsatser som hjälper er att stärka säkerheten.

Testerna utförs antingen objektorienterat eller målorienterat. Ett objektorienterat penetrationstest har som mål att analysera ett specifikt system (maskin, applikation eller implementation) medan ett målorienterat uppdrag snarare har ett utpekat mål, som att nå verksamhetens mest värdefulla information. Omfattningen av ett penetrationstest bestäms mellan kunden och testaren i förväg.

Nackdelar med penetrationstest

Den största nackdelen med penetrationstester är om de är dåligt utförda eller om testaren saknar rätt kompetens. Då blir risken överhängande att slutrapporten inte identifierar de säkerhetshål som faktiskt finns. Det skapar en falsk trygghet och man tror att IT-miljön klarar av attacker som den faktiskt inte gör.

Det är också bra att ha med sig penetrationstest gör sig bäst som ett komplement till en genomgående säkerhetsgranskning. Detta då penetrationstest fungerar väldigt väl för att visualisera brister men bör inte vara det enda man använder för att mäta ett systems säkerhet.

Skräddarsydda penetrationstester för ditt företag

Ett penetrationstest är en viktig del av ett proaktivt säkerhetsarbete och vi rekommenderar alla företag att utföra dem med jämna mellanrum.

Vi bjuder gärna på en granskning av er IT-säkerhet med skräddarsydda förslag och lösningar för ett genomarbetat skydd anpassad efter er verksamhet.

Boka en säkerhetsgenomgång!

Mattias Jadesköld
IT-arkitekt, Stockholm Kista
Läs mer

Fer inlägg från Mattias

Molntjänster

Läs mer

Öka motståndskraften: AI inom cybersäkerhet

Läs mer

Vad är skillnaden mellan Office 365 och Microsoft 365?

Läs mer

#169 – Passwordless with Yubikey

Läs mer

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.