HemRusta för framtiden med IT-lösningar som kan skalas upp och ned vid behov

Dela i sociala medier

Rusta för framtiden med IT-lösningar som kan skalas upp och ned vid behov

När konjunkturen går ner och framtiden blir mer oförutsägbar är det viktigare än någonsin att snabbt kunna skala upp eller ner i IT-miljön beroende på hur behovet ser ut.

För företag är det ofta gynnsamt att omvandla stora fasta kostnader för exempelvis investeringar i infrastruktur, säkerhet eller kostnader för drift och support till en månadskostnad som följer verksamhetens behov för stunden. Med en fast kostnad för hela eller delar av IT-behovet, får du inga oförutsedda kostnadsökningar och du kan löpande justera kapacitet och servicenivå utifrån företagets behov för stunden. Därigenom kan företaget kapa kostnader vid stora tapp och snabbt accelerera igen när framtiden ser ljusare ut.

Vad skulle din verksamhet tjäna på att outsourca IT-miljön?

1. Kostnadseffektivitet
Med en stabil partner som redan har den infrastruktur som krävs behöver ni inte göra egna, stora investeringar och kan dra nytta av leverantörens kunskaper och kapacitet. Investeringsbehoven blir därmed mindre.

2. Flexibilitet när behoven förändras
I ovissa tider är det svårt att veta hur man ska anpassa sin IT-miljö för framtidens behov. En IT-partner kan ofta erbjuda hela eller delar av IT-behovet på månadsbasis utan att ni binder upp er över ett eller flera år för användare som anställs tillfälligt eller permitteras tillfälligt.

3. En effektivare organisation
Med en extern helpdesk eller IT-drift kan era medarbetare få det stöd och den tillgänglighet de behöver utan att interna resurser behöver lägga tid på saker som inte hör till kärnverksamheten. Behovet av stöd varierar ofta över tid och i den egna organisationen är det svårt att både ha rätt kapacitet och rätt kompetens tillgänglig när den behövs.

Med en extern partner som finns nära er verksamhet får man automatiskt också tillgång till all ny innovation inom området som hjälper till att utveckla och effektivisera verksamheten och affärerna.

4. Högre säkerhet
Med outsourcad IT och en partner som erbjuder säkerhetslösningar som är anpassade efter behoven i ert företag har ni större möjligheter att säkra upp er IT och er företagsdata.

Under osäkra tider där framtiden är oviss är det viktigt att samarbeta med stabila partners som kan erbjuda säkra och effektiva lösningar i kombination med ett nära samarbete. Hör av dig till oss på Nordlo för att prata mer om hur din verksamhet kan få det IT-stöd som behövs nu i vardagen och i framtiden.

För mer statistik kring framtidens infrastruktur, läs gärna vår rapport framtagen i samarbete med Radar. 

Fortsätt er digitaliseringsresa med Nordlo   

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare