HemKom närmare framtidens detaljhandel

Rapport: Kom närmare framtidens detaljhandel

Nya tekniker kommer att bjuda på ännu större digitala upplevelser som synkroniseras över alla kontaktytor. Kundupplevelsen med fokus på tillgänglighet är högt upp på agendan när vi möter den generation som har varit digitala och uppkopplade redan från början. 

Genom att öppna upp
fler gränssnitt mot kunden
i fysisk butik kommer mer
data kunna samlas in och
viktiga beslut kommer kunna
kunna fattas baserat på den”

Vi på Nordlo har lång erfarenhet inom retailbranschen och har med hjälp av undersökningar från analysföretaget Radar samlat några av de största utmaningarna och trenderna som kommer att växa sig allt starkare inom detaljhandeln. 

Läs rapporten

Det här hittar du i rapporten om framtidens detaljhandel:

  • Handelns prioriteringar inom IT-investeringar visar att det teknikbundna står högt i rangordningen.
  • Kompetensbristen inom främst IT-arkitekter och IT-säkerhetsspecialister bromsar digitaliseringstakten och behovet av att prioritera cybersäkerheten blir allt större.
  • Virtual First – genom att tillämpa ny teknik kan handeln bjuda på större digitala upplevelser och den fysiska upplevelsen i butik kommer harmoniseras med den online.
  • Hur man med rätt lösningar kan hantera större mängd data och analysera den för att fatta konkurrenskraftiga beslut baserat på faktiska insikter och slutsatser.

Läs rapport