HemPrioritera rätt inför framtiden

Dela i sociala medier

Prioritera rätt inför framtiden

Den pågående krisen har medfört att den digitala konsumtionen på kort tid ökat explosionsartat och att de digitala arbetssätten satts på prov. Den plötsliga digitaliseringen har fungerat bättre och mer effektivt än vad många förutsåg, vilket kommer leda till att arbetsplatser behöver förändras mer långtgående för att hänga med i förändringen. Därför är det viktigare än någonsin för företag att rida på digitaliseringsvågen. Börja därför redan nu fundera på vad ert företag behöver göra för att förbli konkurrenskraftiga när marknaden vänder och det nya normala är ett faktum. Det är dags att prioritera rätt inför framtiden!

För att prioritera rätt inför framtiden gör ni rätt i att identifiera ert nuläge samt definiera ert önskade läge. Genom att göra det skapar ni en bättre förståelse för vilka insatser som behöver göras nu för att förbli konkurrenskraftiga i framtiden.

Identifiera ert nuläge

För att nå det önskade läget behöver ni först identifiera hur er organisation ser ut idag. Ni behöver göra en ordentlig genomlysning av verksamheten och dokumentera processer och arbetssätt, för att i nästa steg definiera gapet mellan nuläget och ert önskade läge. Först då blir det tydligt vilka insatser ni behöver göra nu för att kunna leva vidare och vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Undersök därefter om era medarbetare har den digitala mognad som krävs för att ställa om för nya digitala arbetssätt. Kanske är nästa steg är att se över hur ni använder era verktyg? Vilka appar kan underlätta för er och behövs det extra utbildningsinsatser för detta?

Ett nytt arbetssätt som ökat är onlinemöten där våra konsumtionsmönster och sätt att mötas på har förändrats i grunden. Detta blir tydligt när vi tittar på mötesverktyget Zoom som snabbt ökade från 10 miljoner användare i december 2019 till fler än 300 miljoner användare i april 2020. Det är rimligt att anta att denna utveckling kommer att fortsätta även när vi i framtiden kan träffas i personliga och fysiska möten igen. Digitaliseringen av möten har öppnat upp för att enklare prata med och se kollegor från andra kontor utan att behöva lägga tid och pengar på att åka till varandra. Digitala möten har blivit mindre tidskrävande och ett mer kostnadseffektivt sätt att hålla möten på, vilket självklart är positivt för många företag. Det är ett tydligt exempel på hur nya digitala arbetssätt kan hjälpa företaget att utvecklas samtidigt som man sparar pengar.

Underlätta digitaliseringsresan med rätt infrastruktur

Ni bör ställa er frågan om ni idag har rätt infrastruktur för att ställa om till att arbeta digitalt. Undersök även om ni har en bra överblick av era tjänster och er hårdvara. Att anlita en IT-partner som kan hantera alla delar av infrastrukturen för att förbereda er inför framtiden kan vara en god idé för att underlätta digitaliseringsresan. Om ni vill minska kostnaderna är det värt att titta på möjligheten att köpa in IT-tjänster månadsvis istället för att behöva investera i hårdvara och underhåll av en egen IT-miljö.

Identifiera önskat läge

Att identifiera ert önskade läge innebär att ni beslutar er för vilka processer och arbetssätt ni vill effektivisera och digitalisera. Det gör ni bäst genom att se över vilka insatser som skulle ge störst effekt snabbast. Ni bör även undersöka vad det finns för digitaliseringsmöjligheter. Det kan vara olika verktyg och applikationer som kan förenkla arbetsdagarna för er.

När ni väl identifierat ert önskade läge kan ni starta upp er digitaliseringsres. Men för att vara redo att nå det önskade läget krävs en större digital mognad i företaget och att ni har rätt infrastruktur tillgänglig.

Nordlo hjälper er från ett nuläge till ett önskat läge

Var vill ni vara när det nya normala startar? Och hur kan ditt företag se till att vara fortsatt konkurrenskraftigt efter den omställningen? Genom att ta in kompetens utifrån som hanterar teknik och IT åt er, kan ni själva fokusera på er kärnverksamhet, lättare prioritera rätt inför framtiden och få framtidssäkrad IT från en partner.

Nordlo kan hjälpa er verksamhet att identifiera ert nuläge och önskade läge. Vi guidar er i resan till ert önskade läge genom att hitta de insatser i teknik och IT som ger störst effekt och som leder till kostnadsbesparingar och en effektivare organisation för er.

Fortsätt er digitaliseringsresa med Nordlo 

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare