Operations technology

Operations technology (OT) är den teknik som styr, övervakar och optimerar fysiska processer och maskiner inom industrin. Tekniken möjliggör datainsamling och samverkan mellan maskiner och system för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och säkra arbetsmiljön inom hela produktionskedjan. 

Artikelsida, 26 mars 2024

Vad är Operations technology?

Operations Technology omfattar både den hårdvara och mjukvara som används för att övervaka, hantera, styra och optimera fysiska processer, verktyg och enheter på fabriksgolvet. Syftet är att få bättre insikt i den dagliga driften och möjliggöra ett mer välgrundat beslutsfattande genom att samla in och analysera data i realtid.

En av de mest grundläggande komponenterna inom OT är Industrial Control Systems (ICS). Dessa system inkluderar flera delar som alla spelar en viktig roll i att säkerställa smidig drift och optimal prestanda inom industriella miljöer.

Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA) används för att styra och övervaka era system i realtid, särskilt inom energisektorn, vattenförsörjning och tillverkningsindustrin. Tekniken samlar in data från sensorer och enheter vilket hjälper era operatörer att reagera och agera om en förändring sker.

Programmable Logic Controllers (PLC) är de specialicerade datorer som automatiserar och styr en rad olika uppgifter, processer och maskiner.

Med stor precision och effektivitet ser PLC:er till att allt från reglering av temperatur till automatiserade maskinrörelser, fungerar som det ska och säkerställer en jämn och pålitlig produktion.

Human Machine Interface (HMI) syftar till den teknik som möjliggör interaktion mellan användare och maskiner, vanligtvis via pekskärmar och andra användargränssnitt. Genom intuitiva och användarvänliga gränssnitt kan operatörer enkelt övervaka, styra och interagera med olika system, vilket ytterligare ökar effektiviteten och säkerheten.

Denna typ av driftsteknik handlar alltså om mer än att övervaka processer. Genom att integrera teknik som PLC, SCADA och HMI kan företagen öka produktivitet, effektivitet och precision med stärkt säkerhet och konkurrenskraft som resultat.  

Läs mer om Nordlos drifttjänster

 

Vilka fördelar finns det
med Operations Technology?  

Det finns flera fördelar för aktörer inom industrin att investera i sin OT. 

Kostnadseffektivitet

Bättre datainsamling och kontroll över företagets processer leder till en mer optimerad resursanvändning med pålitliga maskiner som kräver mindre underhåll och håller längre.

Effektivitet och pålitlighet

OT möjliggör realtidsövervakning och automatisering, minskar handpåläggning och fel, samtidigt som datainsamling möjliggör mönsteridentifiering för välinformerade beslut. Det leder till optimerade tillverkningsprocesser och konkurrenskraftiga företag.

Säkerhet

Att få bättre överblick och kontroll över fysiska processer och maskiner minimerar risker, förhindrar olyckor och ökar säkerheten för er drift, er utrustning och era anställda. 

Hållbarhet

Med övervakade processer och bättre resursanvändning kommer även en mer ändamålsenlig användning av tex energi, vatten och råmaterial. OT bidrar därmed även till en mer hållbar verksamhet. 

Vad är skillnaden mellan OT-säkerhet och IT-säkerhet? 

Traditionellt handlar OT-säkerhet om att bibehålla en hög driftsäkerhet och funktionalitet för fysiska maskiner inom ett OT-nätverk på fabriksgolvet. Detta inkluderar förebyggande av fysiska skador, störningar i produktion och driftstopp. IT-säkerhet är ett brett begrepp som inkluderar cybersäkerhet, integritetsskydd och informationssäkerhet för att skydda digital information och data.

Samtidigt ser vi att OT-enheter i allt större utsträckning blir uppkopplade till IT-nätverk, moln och servrar. Denna integrering har lett ökad tillgänglighet och mer effektiva automatiserade system. Men det innebär också nya attackytor och större exponering för hackare och cyberhot.

Begreppen glider helt enkelt in i varandra. Detta betyder att cybersäkerhet måste integreras genom hela infrastrukturen – från IT till OT. Gemensamt mellan OT- och IT-säkerhet är behovet av en grundlig riskanalys. Genom att förstå riskerna i sin helhet kan ni kombinera säkerhetsåtgärder som är baserade på både digital teknik, informationssäkerhet, mekaniska skydd och säkra arbetsmetoder.

Läs mer om IT-säkerhet

Vad är skillnaden mellan OT, IT, IoT och IIoT? 

För att kunna nyttja digitaliseringens fördelar och hänga med i en allt snabbare innovationstakt är det viktigt att ha koll på funktioner och skillnader mellan OT, IT, IoT och IIoT.Operations technology (OT) är som tidigare nämnt den teknologin som sköter övervakning, drift och kommunikationen mellan fysiska processer och maskiner.

Information technology (IT) syftar på den datateknik, mjukvara och nätverk som behandlar digital information. IT utgör en grundläggande byggsten i de flesta verksamheter när det gäller att organisera, lagra och analysera data.

Internet of Things (IoT) är den benämning som används för den teknik som kopplar samman fysiska objekt med internet. Det kan vara allt från hemlarm och smarta lampor till avancerade medicinska enheter och system för smarta städer. Genom att möjliggöra kommunikation mellan enheter ger IoT realtidsdata och insikter för att fatta informerade beslut, övervaka utrustning och optimera drift.

Industrial Internet of Things (IIoT) refererar till smarta, uppkopplade enheter som används inom industrin för automatisering av processer och självreglering av maskiner. Tekniken möjliggör effektiv problemlösning, optimering och ger bättre underlag för beslutsfattande inom produktion, energi och andra industriella områden. IIoT är nära kopplat till konceptet Industry 4.0, där digitalisering och automation spelar en central roll för att transformera industrin.

Sammanfattningsvis kan man säga att IT hanterar digital information, medan OT kontrollerar fysiska processer. IoT ansluter fysiska objekt till internet för att skapa en smartare värld, där IIoT är en tillämpning av samma teknik inom industriella miljöer för att stärka effektivitet, säkerhet och konkurrenskraft inom branschen.

Andra inlägg som kan intressera dig

TJÄNST

Bransch: Industri & logistik

Vi förstår utmaningarna inom digital utveckling som tillverkande industri och logistik står inför, och erbjuder branschens bästa lösningar.

Rapport

Kom närmare innovation för industri & logistik

I vår rapport tar du del av aktuella insikter och framtidsspaningar inom IT för verksamheter inom industri och logistik.

BLOGG

Digitala försörjningskedjor skapar konkurrenskraft

I den här artikeln läsa mer om fördelar med digitala försörjningskedjor, hur de kan optimeras och göras mer stryktåliga.

TJÄNST

Nordlos tjänster

Med ett brett erbjudande inom IT-tjänster tar vi ett helhetsåtagande för våra kunders IT-miljö och digitalisering.

Vill du komma i kontakt?

Vi älskar kunddialoger och utmaningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.