Rapport:
Digitalisering för
offentlig sektor

I vår rapport tar du del av aktuella insikter och framtidsspaningar inom IT för verksamheter inom offentlig sektor.

Läs rapport  

Rapport för verksamheter inom offentlig sektor

Sverige vill ligga i framkant när det gäller digitalisering. Samtidigt väljer en majoritet av svenska verksamheter inom offentlig sektor att begränsa sina digitaliseringsinitiativ till den digitala kundupplevelsen, i form av bland annat e-tjänster och mobilapplikationer.

För att Sverige ska ligga i framkant framhålls 5G, molntjänster och i förlängningen drift via datacenter som avgörande teknik för utvecklingen framåt. I samarbete med Radar har vi tagit fram en guide för verksamheter i offentlig sektor.

Läs rapporten