HemKom närmare digitalisering för offentlig sektor

Digitalisering för offentlig sektor

Sverige vill ligga i framkant när det gäller digitalisering. Samtidigt väljer en majoritet av svenska verksamheter inom offentlig sektor att begränsa sina digitaliseringsinitiativ till den digitala kundupplevelsen, i form av bland annat e-tjänster och mobilapplikationer.

 

”Vi måste arbeta med ett gemensamt lösningsfokus där säkerhet och digitalisering kan mötas”

För att Sverige ska ligga i framkant framhålls 5G, molntjänster och i förlängningen drift via datacenter som avgörande teknik för utvecklingen framåt. I samarbete med Radar har vi tagit fram en guide för verksamheter i offentlig sektor.

Läs rapporten

Det här hittar du i rapporten om digitalisering i Offentlig sektor:

  • Hur har pandemin påverkat offentlig sektor och vad ska man prioritera i sina digitala satsningar? 
  • Statistik och listor över hur olika aktörer i offentlig sektor i ett internationellt perspektiv har digitaliserat.
  • Fördelar som kommer med att arbeta i molntjänster.
  • Hur svenska myndigheter kan navigera bland utmaningar, såsom GDPR och OSL. 
  • Insikter om fördelar och nackdelar med att sköta sin egen digitalisering eller samarbeta med en proaktiv partner.

Läs rapporten