HemNyttja din förenings IT-resurser rätt

Dela i sociala medier

Nyttja din förenings IT-resurser rätt

Många föreningar och organisationer saknar ekonomiskt kapital att investera i ny IT. För många verksamheter innebär det att man bör återanvända resurser och lägga pengarna på mindre kostsamma mjukvarutjänster. Det kan leda till flera goda effekter, inte minst för den digitala utvecklingen.

Flertalet föreningar och organisationer har som mål att bli mer digitala och även om de ekonomiska förutsättningarna ofta är små så kan befintliga resurser nyttjas för att utveckla verksamheten framåt. För mindre organisationer kan det vara mer kostsamt att utveckla befintliga system, än att ta med sig lärdomarna och implementera ett eller flera nya verktyg som fyller behovet. En avvägning behöver därför göras för att din förening ska hitta en balans och fatta rätt beslut.

Använd kostnadseffektiva tjänster

Ofta står det verksamheter dyrt när dataintrång sker. Om man vill ha en hög IT-säkerhet kan private-cloud-lösningar och standardiserade produktivitetsverktyg vara ett bra alternativ om det saknas resurser att satsa storskaligt på IT. Utan att lägga en förmögenhet på nya IT-satsningar kan tjänsterna dessutom underlätta det dagliga arbetet och spara in mycket tid och pengar för verksamheten. Drift av servrar och infrastruktur i en IT-partners datacenter gör det möjligt att lägga över ansvaret på samarbetspartnern. Säkerställ att tjänsterna är anpassade till föreningsarbete.

Resursoptimera era tillgångar

De investerade verktygen kan skapa fler lager av värde genom att användas mer effektivt över dygnet och i de sammanhang där de gör mest nytta. Mer effektivt nyttjande av din förenings it-resurser kan ge utrymme för nya investeringar. Exempelvis så kan data som samlas in användas mer effektivt för att kunna förstå verksamheten och hur resurserna ska fördelas. Resultatet kan leda till bättre kommunikation och nöjdare medlemmar.

 

“Att driva digitalisering blir viktigt för organisationer och föreningar i den ideella och privata sektorn för att kunna skapa strategier som leder verksamheter framåt”

 

Gemensamma arbetssätt för beslutsfattande

Att driva digitalisering blir viktigt för organisationer och föreningar i den ideella och privata sektorn för att kunna skapa strategier som leder verksamheter framåt. Den ökade digitaliseringstakten innebär ökad effektivitet men kan också innebära att man utsätter organisationen för nya risker. Därför behövs kunskap om cybersäkerhet. Här har beslutsfattare en tung roll som inte bara ansvarar för att ta fram strategi och för genomföra den digitala transformationen, utan också för att informera och utbilda organisationen. Att öka medvetenheten kring cybersäkerhet är viktigt för alla verksamheter och inte minst för föreningar som hanterar stora mängder persondata.

Bättre administration och användarupplevelse

Mer effektiv administration gör det enklare att nå ut till medlemmar och att nyttja systemens fulla potential. Med en digital plattform där medlemmar kan interagera minskar frustrationen och ökar chanserna för att era medlemmar stannar kvar. Enkel administration ger också bättre användarupplevelse för medlemmar. Vad tycker era medlemmar är viktigt? Att använda er befintliga data är det bästa sättet att nyttja de resurser som redan finns i organisationen.

Läs mer i vår rapport om digital verksamhetsutveckling