HemMontico väljer IT som tjänst från Nordlo

“Nordlo levererar helhetslösningar inom IT som gör oss mer konkurrenskraftiga”

Dela i sociala medier

Utmaning

Med ett växande antal anställda och ett flertal olika kontor i landet behövde Montico en IT-partner som kunde leverera en helhet och ge både daglig support till företagets drygt 150 medarbetare i kombination med ett långsiktigt strategiskt arbetssätt för IT-området. ”Vi ville ha en IT-strategi för hela företaget för att få en enhetlig, säker och funktionell IT-miljö”, säger Beatrice Singleton på Montico. En upphandling inleddes eftersom den nuvarande IT-leverantören inte levde upp till dessa krav.

Av fyra potentiella IT-aktörer föll valet på Nordlo, den leverantör som motsvarade Monticos behov bäst.

“Vi är så nöjda med att Nordlo kan ge oss både en fungerande vardag och samtidigt kan hjälpa oss med det strategiska IT-arbetet så att vi fattar rätt beslut inför framtidens utmaningar”

Lösning

“Nordlo har gjort ett mycket bra jobb i upphandlingen, men från början såg jag er som en outsider. När vi summerat alla delar och intryck blev det ändå Nordlo som knep förstaplatsen”, säger Ekonomichefen/delägaren Lars-Göran Thorberg.

Den vinnande lösningen för Montico var att gå över till att köpa IT som tjänst. Idag har de ca 150 användare på över 20 orter i landet som får IT-utrustning, tjänster och support genom Nordlo. Då Monticos affär påverkas många gånger av arbetsmarknadens skiftningar och ibland av politiska beslut så passar denna fulla flexibilitet Montico mycket väl. Alla användare oavsett var de sitter i landet har full support från kundtjänsten/helpdesk i Jönköping vilket är speciellt viktigt för alla ”satellitkontor”.

Utöver användarutrustning och support levererar Nordlo IT-drift med övervakning, en hybridmiljö med Office 365, licenshantering och Print som tjänst. Office 365-svitens möjligheter gör att Montico anammar fler program än tidigare och man är nyfiken på Omnia som plattform i framtiden.

Sedan avtalet startade mellan Nordlo och Montico har en inhyrd IT-Chef varit en del av konceptet. Detta har utvecklats sig väl och större ansvar har ålagts denna roll med tidens gång.

Tjänsten avser att på en övergripande strategisk nivå se förbättringar i befintliga IT-miljö men även se över om det finns andra mer passande delar att tillföra eller byta ut.

”Vi i IT-rådet och våra användare är mycket nöjda med både tjänster och support. Vi har en IT-intensiv miljö där många projekt och utveckling av system pågår samtidigt, vilket kräver sin IT-kunskap. Därför är vi nöjda med det stöd vår inhyrda IT-chef har gett oss i dessa projekt”, säger Beatrice.

Kundnytta

Sedan Nordlo tog över ansvaret för Montico har stora förändringar skett. Idag har Montico en stabil IT-miljö för alla användare med en kundsupport som ger det dagliga stödet i arbetet. ”Vi är så nöjda med att en leverantör kan ge oss både en fungerande vardag, och samtidigt kan hjälpa oss med det strategiska IT-arbetet så att vi fattar rätt beslut inför framtidens utmaningar”, fortsätter Beatrice.

Med hjälp av en stabil grund med rätt IT-verktyg för en fungerande vardag tillsammans med en väl genomarbetad it-strategi kommer Montico vara konkurrenskraftiga i sin bransch även i framtiden.

Om Montico:
Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning och utbildning. Montico har närmare 1 000 anställda varav cirka 800 är konsulter utplacerade på uppdrag hos kund. Företaget har kontor på 23 orter i Sverige med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell arbetskraft. Läs mer på montico.se.

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Montico?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig

Tobias Sahlin
Affärsutvecklare, Nordlo Jönköping
Tel: 036-440 07 04
tobias.sahlin@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare