HemKom närmare morgondagens molntjänster

Kom närmare morgondagens molntjänster

Utvecklingen går allt snabbare mot molntjänster, men för att vi ska bli bäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter behöver skiftet ske i en större utsträckning. De största drivkrafterna bakom användandet av molntjänster är att de bidrar till ökad flexibilitet, möjliggör större fokus på kärnverksamheten, ökad kostnadseffektivitet och positiva effekter på innovation.

I vår rapport kan du läsa om vad som sker inom området moln- och hybridlösningar just nu, vilka utmaningar som verksamheter upplever vid en flytt till molnet och hur de kan överkomma hindren.

”Våra klassiska datacenter har under åren gått från att vara en förvaltningsfråga för företag och myndigheter till att bli en självklar byggsten för modern
samhällsinfrastruktur”

Oavsett om er verksamhet redan är i molnet, eller är på väg dit innehåller rapporten information och insikter som är direkt applicerbara i er verksamhet. Förflyttningsresan till molnet innebär omedelbar tillgång till innovationskraft och oändligt med avancerade lösningar utan investeringströsklar.

Fyll i formuläret och få tillgång till rapporten Kom närmare morgondagens molntjänster.