HemMolnlösningar för offentlig sektor

Dela i sociala medier

Molnlösningar för offentlig sektor

Hur kan offentlig sektor använda molnlösningar och samtidigt försäkra sig om att valet inte strider mot GDPR eller offentlighets -och sekretesslagen? En ansvarsfull leverantör som har säkerhet och integritet inbyggt i sin molninfrastruktur gör det möjligt.

Allt fler internationella myndigheter använder molnlösningar, men i Sverige finns sedan flera år tillbaka en rädsla för effekterna av att stora, amerikanska bolag äger de publika molntjänsterna. Flera svenska myndigheter anser att GDPR och sekretess står i vägen för att kunna nyttja de publika molnen när informationen riskerar att bli tillgänglig för andra länder. Utmaningen är den aktuella lagstiftningen och bristen på kunskap om hur informationen ska hanteras.

Medan offentlig sektor dragit i handbromsen så har privat sektor tagit stora kliv vilket har inneburit att molnlösningar har integrerats i vår vardag. Övergången till ett mer digitaliserat arbetssätt inom kommuner, förvaltningar och myndigheter är därför viktig för att följa den globala utvecklingen. Molnlösningar gör det möjligt att flytta en del av arbetsbelastningen till molnet och skapar en större flexibilitet som underlättar arbetet. Sakta går digitaliseringen inom offentlig sektor framåt, men vägen dit kräver konkreta lösningar.

Hybridlösningar i molnet

För att hitta lösningar och fortsätta digitalisera offentlig sektor arbetar Svenska molntjänsteleverantörer med att utveckla sin infrastruktur. Idag avsätter många leverantörer allt mer resurser till informationssäkerhet i sina IT-system. Fler och fler leverantörer satsar på infrastrukturen genom bland annat e-postkryptering och hybridmoln. Hybridmolnen gör det möjligt att ha en del av verksamheten på ett publikt moln och en del på ett privat moln. Särskilt känsliga data kan då lagras inom organisationens egna datacenter.

Offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess kan lagras i molnet under förutsättningarna att informationen inte innehåller känsliga personuppgifter. Det innebär att man kan undvika röjandet av personuppgifter genom att behålla känslig information lokalt.

Arbete i molntjänster bidrar till ett mer effektiviserat arbetssätt och myndigheter fortsätter att utforska digitala lösningar. För att ge vägledning erbjuder Nordlo helhetstjänster med datacenter som har högsta säkerhetsklass och specialister som kontrollerar att alla lagar, regler och rekommendationer följs. Med Nordlo som partner får ni dessutom mer tid över till att fokusera på er verksamhet.

Läs mer i Nordlos rapport om digitalisering inom offentlig sektor.

Rapport: Digitalisering för offentlig sektor

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare