HemMätbarhet i den moderna organisationen

Dela i sociala medier

Mätbarhet i den moderna organisationen

Allt oftare diskuteras olika sätt att mäta data för att skapa effektiva arbetsprocesser. Inom sjukvården sker insamling av data via vårdappar och flertalet företag och organisationer har upptäckt behovet att nå en större digital mognad för att effektivt kunna samla in information. Hur kan insamling av data nyttjas och bli en strategisk resurs?

Ta bättre beslut med Business intelligence och AI

I dialogen kring mätbara data pratas det om Business Intelligence. BI är viktigt då det hjälper ditt företag att fatta datadrivna beslut i stället för att enbart gå på intuition och observationer. Verktygen som kan användas blir hjälpmedel för att få insikter om din organisations nuläge, baserat på den insamlade datan. Insikterna kan i sin tur leda till det många känner till som ”turning data into profit”.

Att välja ut och sortera information i värdekedjan bidrar till att er verksamhet kan få insikter om vilka förändringar och beslut som ska fattas inom organisationen. Genom insamling av kunddata och köpdata har företag inom industri och retail lyckats öka affärsnyttan då ett större fokus har kunnat läggas på mer värdeskapande uppgifter. Som beslutsfattare är det därför viktigt att säkerställa att er verksamhet håller data öppen och digitalt tillgänglig. För att undvika att missa viktiga element kan din verksamhet ta hjälp av AI som tränar upp algoritmers förmåga att ge relevanta svar med hjälp av träningsdata. På det sättet minskar risken för att missa viktiga element. Att systematiskt omvandla data till insikter kan då i förlängningen ge högre vinstmarginaler.

Mätbarhet hjälper verksamheter att nå uppsatta mål

Det finns flera sätt att samla in både öppen, annoterad och strukturerad data på. Den nyttjas bäst när den sätts i ett sammanhang. Ett bra sätt att börja kan vara genom att ställa er frågan vad ni skulle vilja få svar på om ni hade tillgång till alla data. I takt med att allt digitaliseras pratar man om Big data. Mängden information kan ibland göra det svårt att se skogen för alla träd. Men genom att implementera de verktyg och lösningar som passar ert bolag så kan ni stötta rätt typ av datainsamling. För att slippa kompetensförsörja är det allt fler bolag som ber om hjälp för att komma framåt.

När allt mäts kan din verksamhet sätta upp strategier för att nå konkreta mål och resurser kan fördelas mer effektivt. Med Nordlo som IT-partner kan vi hjälpa till att underlätta när ni ska identifiera vilken data som är viktigast för ert företag. Läs mer om vad mätbarhet har för fördelar i vår rapport om digital verksamhetsutveckling.

Rapport: Digital verksamhetsutveckling