HemLudvig Svensson blir mer effektiva med automatiserade processer

Ludvig Svensson är effektivare med automatiserade
processer

Dela i sociala medier

Utmaning

Det familjeägda textilföretaget Ludvig Svensson lägger stort fokus på innovation och har en passion för att utveckla textilier med funktion och design som viktigaste funktioner. Företaget är en global spelare med lokal touch, och när ett behov av att digitalisera sin innovationsprocess uppstod vände man sig till Nordlo som nära samarbetspartner.

Eftersom innovation och nya kundanpassade lösningar är en så pass viktig del av Ludvig Svenssons verksamhet behövde de interna processerna utvecklas och digitaliseras för att möjliggöra fortsatt utveckling och för att avlasta medarbetarna. När företaget upplevde svårigheter att hinna med att följa upp och återkoppla på inkommande innovationsförslag från medarbetarna i företagets idélåda vände man sig till sin helhetspartner inom IT och digitalisering, Nordlo och vår verksamhetsutvecklare, för att se över möjligheten att digitalisera och automatisera processen.

”Vi upplever en stor skillnad i att kunna hantera innovativa idéer på ett effektivt sätt”

- Stefan Rietdijk, affärsutvecklare på Ludvig Svensson

Lösning

”Det är väldigt intressant och positivt utmanande att samarbeta med Ludvig Svensson, då de är ett mycket innovativt och framåtdrivande företag”, säger Viktor Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Nordlo. ”Tillsammans påbörjade vi ett projekt för att utveckla hela det innovativa teamets process för hantering av idéer som utvecklar företaget.”

Själva innovationsprocessen finns sedan många år tillbaka på Ludvig Svensson, och intill nyligen bestod den av att idéer från företagets alla medarbetare skickades in via mejl eller formulär. Processen med att följa upp, besvara och ta fram statistik över idéerna blev svår att följa, och dessutom kunde medarbetarna inte följa utvecklingen av idéerna de föreslagit.

”Vi upplever en stor skillnad i att kunna hantera innovativa idéer på ett effektivt sätt. Numera har vi ett innovationsteam som hanterar inkommande idéer genom automatiserade processer i företagets molnmiljö”, säger Stefan Rietdijk, affärsutvecklare på Ludvig Svensson. ”Transparensen har också utvecklats så att våra 370 medarbetare i olika länder kan följa innovationsprocessen på ett tydligare sätt”.

Den största utmaningen var att själva idéprocessen blev tidskrävande där medarbetare på Ludvig Svensson behövde följa upp och ställa frågor för delar som saknades till den idé som skickats in. Det saknades även en tydlig strategi för lagring av dokumenten.

Nu drar Ludvig Svensson nytta av fler av de möjligheter som finns i organisationens befintliga produktivitetsverktyg. Ifyllda formulär läggs nu till i automatiserade flöden som triggas när en idé skickas in, därefter får medlemmarna i innovationsteamet automatiskt uppgifter tilldelade till sig. Utöver att processen både förenklats och förbättrats har det blivit mycket enklare att få fram rätt information snabbt.

”Vi har bara skrapat på ytan på de möjligheter som finns i vår befintliga miljö för att automatisera processer och skapa effektivitet”, fortsätter Stefan. ”I nästa steg kommer vi att se över fler flöden att digitalisera som skulle skapa effektivitet för oss. Min rekommendation för företag som vill påbörja sin automatisering är att ta kontakt med Nordlos verksamhetsutvecklare. Viktor har verkligen varit ett stöd för oss”.

Kundnytta

Samarbetet mellan Nordlo och Ludvig Svensson bygger på ett nära partnerskap där Nordlo agerar proaktiv IT-partner till Ludvig Svenssons befintliga IT-organisation. Samarbetet påbörjades med en uppdatering av Ludvig Svenssons IT-säkerhetslösningar, licenshantering och serverinfrastruktur. Genom att ta stöd av Nordlo i allt från IT-drift, till nätverk, IT-säkerhet och licenshantering till digitaliseringstjänster frigörs tid för Ludvig Svensson att fokusera på innovation och bolagets kärnfrågor.

Nordlos konsulter finns på plats hos kunden varje vecka och driver projekt kring infrastruktur, nätverkslösningar samt resan mot molnet. Nordlo är också 24/7-support för Ludvig Svenssons enheter över hela världen.

”Med ett proaktivt arbetssätt och visionsmöten ser vi fram emot att ta oss an den digitala utvecklingen tillsammans med Ludvig Svensson”, säger Per Bidemyr, kundansvarig på Nordlo.

Om Ludvig Svensson

Ludvig Svensson erbjuder klimat- och miljölösningar för professionella inredare och växthusodlare. Det är ett familjeägt textilföretag i fjärde generationen, sedan starten 1887.

Det är ett mål- och värdestyrt företag med korta beslutsvägar organiserade i två affärsområden: Climate Screens och Interior Textiles. Globala strategier med kundfokus realiseras lokalt genom marknadsbolagen i Nederländerna, USA, Mexiko, Kina och Sydkorea. 

Textilierna produceras i egna fabriker i Kinna, Sverige och Shanghai, Kina under varumärket Svensson för export till över 130 länder. Huvudkontoret är baserat i Kinna. Koncernen omsätter 740 MSEK och har totalt 370 medarbetare.

Läs mer på ludvigsvensson.com

Relaterade kundcase

Vill du komma i kontakt?

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.