HemLudvig Svensson blir mer effektiva med automatiserade processer

Ludvig Svensson är effektivare med automatiserade
processer

Dela i sociala medier

Utmaning

Det familjeägda textilföretaget Ludvig Svensson lägger stort fokus på innovation och har en passion för att utveckla textilier med funktion och design som viktigaste funktioner. Företaget är en global spelare med lokal touch, och när ett behov av att digitalisera sin innovationsprocess uppstod vände man sig till Nordlo som nära samarbetspartner.

Eftersom innovation och nya kundanpassade lösningar är en så pass viktig del av Ludvig Svenssons verksamhet behövde de interna processerna utvecklas och digitaliseras för att möjliggöra fortsatt utveckling och för att avlasta medarbetarna. När företaget upplevde svårigheter att hinna med att följa upp och återkoppla på inkommande innovationsförslag från medarbetarna i företagets idélåda vände man sig till sin helhetspartner inom IT och digitalisering, Nordlo och vår verksamhetsutvecklare, för att se över möjligheten att digitalisera och automatisera processen.

”Vi upplever en stor skillnad i att kunna hantera innovativa idéer på ett effektivt sätt”

- Stefan Rietdijk, affärsutvecklare på Ludvig Svensson

Lösning

”Det är väldigt intressant och positivt utmanande att samarbeta med Ludvig Svensson, då de är ett mycket innovativt och framåtdrivande företag”, säger Viktor Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Nordlo. ”Tillsammans påbörjade vi ett projekt för att utveckla hela det innovativa teamets process för hantering av idéer som utvecklar företaget.”

Själva innovationsprocessen finns sedan många år tillbaka på Ludvig Svensson, och intill nyligen bestod den av att idéer från företagets alla medarbetare skickades in via mejl eller formulär. Processen med att följa upp, besvara och ta fram statistik över idéerna blev svår att följa, och dessutom kunde medarbetarna inte följa utvecklingen av idéerna de föreslagit.

”Vi upplever en stor skillnad i att kunna hantera innovativa idéer på ett effektivt sätt. Numera har vi ett innovationsteam som hanterar inkommande idéer genom automatiserade processer i företagets molnmiljö”, säger Stefan Rietdijk, affärsutvecklare på Ludvig Svensson. ”Transparensen har också utvecklats så att våra 370 medarbetare i olika länder kan följa innovationsprocessen på ett tydligare sätt”.

Den största utmaningen var att själva idéprocessen blev tidskrävande där medarbetare på Ludvig Svensson behövde följa upp och ställa frågor för delar som saknades till den idé som skickats in. Det saknades även en tydlig strategi för lagring av dokumenten.

Nu drar Ludvig Svensson nytta av fler av de möjligheter som finns i organisationens befintliga produktivitetsverktyg. Ifyllda formulär läggs nu till i automatiserade flöden som triggas när en idé skickas in, därefter får medlemmarna i innovationsteamet automatiskt uppgifter tilldelade till sig. Utöver att processen både förenklats och förbättrats har det blivit mycket enklare att få fram rätt information snabbt.

”Vi har bara skrapat på ytan på de möjligheter som finns i vår befintliga miljö för att automatisera processer och skapa effektivitet”, fortsätter Stefan. ”I nästa steg kommer vi att se över fler flöden att digitalisera som skulle skapa effektivitet för oss. Min rekommendation för företag som vill påbörja sin automatisering är att ta kontakt med Nordlos verksamhetsutvecklare. Viktor har verkligen varit ett stöd för oss”.

Kundnytta

Samarbetet mellan Nordlo och Ludvig Svensson bygger på ett nära partnerskap där Nordlo agerar proaktiv IT-partner till Ludvig Svenssons befintliga IT-organisation. Samarbetet påbörjades med en uppdatering av Ludvig Svenssons IT-säkerhetslösningar, licenshantering och serverinfrastruktur. Genom att ta stöd av Nordlo i allt från IT-drift, till nätverk, IT-säkerhet och licenshantering till digitaliseringstjänster frigörs tid för Ludvig Svensson att fokusera på innovation och bolagets kärnfrågor.

Nordlos konsulter finns på plats hos kunden varje vecka och driver projekt kring infrastruktur, nätverkslösningar samt resan mot molnet. Nordlo är också 24/7-support för Ludvig Svenssons enheter över hela världen.

”Med ett proaktivt arbetssätt och visionsmöten ser vi fram emot att ta oss an den digitala utvecklingen tillsammans med Ludvig Svensson”, säger Per Bidemyr, kundansvarig på Nordlo.

Om Ludvig Svensson

Ludvig Svensson erbjuder klimat- och miljölösningar för professionella inredare och växthusodlare. Det är ett familjeägt textilföretag i fjärde generationen, sedan starten 1887.

Det är ett mål- och värdestyrt företag med korta beslutsvägar organiserade i två affärsområden: Climate Screens och Interior Textiles. Globala strategier med kundfokus realiseras lokalt genom marknadsbolagen i Nederländerna, USA, Mexiko, Kina och Sydkorea. 

Textilierna produceras i egna fabriker i Kinna, Sverige och Shanghai, Kina under varumärket Svensson för export till över 130 länder. Huvudkontoret är baserat i Kinna. Koncernen omsätter 740 MSEK och har totalt 370 medarbetare.

Läs mer på ludvigsvensson.com

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Ludvig Svensson?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig.

Viktor Gustavsson
Digital verksamhetsutvecklare, Nordlo i Borås
073 405 73 96
viktor.gustavsson@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare