HemDigitaliseringen fortsätter för Konsumentföreningen

Digitaliseringen
fortsätter med
     hjälp av Nordlo

Att skapa en digital valplattform som enar landets olika konsumentföreningar och gör det enklare och säkrare att genomföra demokratiska val var något av en utmaning för Konsumentföreningen (KF).

Dela i sociala medier

Digital valplattform enar föreningar

Kooperativa förbundet har erbjudit sina medlemmar digitala val sedan en tid tillbaka. I valen kan man nominera och rösta på ägarombud som representerar medlemmarna i det området. Det har dock förekommit skillnader beroende på vilken förening man tillhör och alla föreningar har inte haft några kandiderande ombud. ”Vi ville göra det enklare för medlemmarna att förstå hur valet genomförs, och även att det skulle vara enklare att kandidera och rösta i ett val”, säger Fanny Persson som arbetar i styrgruppen för valplattformen.

Vår resa bestod i att göra det enklare för medlemmarna att förstå samt att kandidera och rösta i valen. Det handlar även om var Coop och KF vill vara. Tidigare genomfördes de parlamentariska valen med pappersröster i butikerna, ibland utskrivna på dåliga skrivare. Dels ska det vara enkelt att rösta, och dels vill Coop KF behålla sin konkurrenskraft genom att det ska vara enkelt att vara medlem.

“Vi valde Nordlo på grund av närheten, det personliga mötet. Det känns enkelt att samarbeta med er”

Lösning

Nordlo levererar en skräddarsydd valplattform där målet är att samtliga föreningar ska använda samma plattform för sina ägarombudsval. Utvecklingen av KFs valplattform har varit en agil process där vi arbetat nära kunden. Då KF består av många föreningar med olika behov har flexibilitet och kommunikation varit en central del av utvecklingsarbetet.

”För oss är det viktigt att vi känns viktiga för er som leverantör. Vi valde Nordlo på grund av närheten, det personliga mötet. Det känns enkelt att samarbeta med er. Hos er har vi inte upplevt att man blir uppvaktad under utvecklingsfasen, men sedan tappas bort. Vi känner att ni är genuint intresserade av vår utveckling oavsett om vi har en lång lista för utveckling och en stor plånbok eller inte”, säger Fanny Persson. 

Utöver utveckling av valplattformen förvaltar Nordlo systemet och ser till att det utvecklas och förbättras tillsammans med KF. Genom de regelbundna förvaltningsmötena får KF en struktur som underlättar för alla som arbetar i projektet. Det bidrar till att det inte blir för mycket att hantera vid varje möte, och att systemet blir övermäktigt att utveckla.

I samband med uppdateringen av valplattformen valde Kooperativa förbundet att flytta över ägarombudens intranät och en persondatabas till Nordlo eftersom man upplevde att man inte fick den uppmärksamhet som var önskvärd från tidigare leverantör.

Kundnytta

Sedan det senaste valet har deltagandet ökat till 2,4% av medlemmarna. Det kan tyckas som en låg siffra, men den är jämförelsevis hög. (Svenska kyrkans senaste val ca 18 % deltagande). KF upplever också att ju fräschare och mer digital upplevelsen blir, desto fler yngre röstar, vilket har varit ett av deras mål. Genom vårt avtal har KF en trygghet i att veta att det är möjligt och enkelt att göra uppdateringar av systemet. Det handlar om att Nordlo känner till KF:s verksamhet och hur den fungerar.

”Det som jag framförallt tycker är behagligt är att det är så lätt att samarbeta med er. Vi försvinner inte bland antalet medarbetare, samarbetet känns mer jordnära och för våra behov känns det bra. Vi vill ha det lugnt och stabilt och tryggt. Det är mycket viktigare än att det är ett supermegahippt system som man inte kan förvalta.”, avslutar Fanny.

Om Kooperativa Förbundet

KF (Kooperativa Förbundet) är ett förbund som består av cirka 30 konsumentföreningar, 7 OK-föreningar, Folksam och Fonus. KF är ensam ägare till Coop Sverige som ansvarar för inköp, butiksformat, affärsutveckling med mera. Läs mer på kf.se.

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som KF?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig.

Niclas Österlund
Försäljningschef, Nordlo Nyköping
Tel: 0155-29 37 02
niclas.osterlund@nordlo.com

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare