HemKarlshamns hamn fortsätter välja Nordlo som total IT-leverantör

Karlshamns hamn
fortsätter välja Nordlo som total
IT-leverantör

Dela i sociala medier

Utmaning

Karlshamns hamn har med sin strategiska position och kunder som VOLVO, DFDS och Södra en betydande roll i sin bransch där de fokuserar på skogs-, enhetslast med färja och i container, energi samt lagring och omlastning. I ett långt samarbete med start redan 1990 har Nordlo Sydost varit en trygg punkt för Karlshamns hamn att luta sig mot för allt som har med IT att göra.

Mellan 2017 och 2018 fördubblade Karlshamns hamn antalet anställda när de byggde ut verksamheten för att kunna leverera till ”Nord Stream”, ett projekt kring naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland genom Östersjön. Leveransen innebar stora krav på de stålrör där naturgastransporten flödar genom, som ligger på botten av Östersjön och finska viken.

”Vi gillar Nordlo framförallt för att de är lokala. Att veta att vi känner människorna där, och att de känner oss, ger en närhet som betyder väldigt mycket som kund”

Lösning

För att stödja de anläggningar som krävdes för att förverkliga projektet, har Nordlo tagit fram bland annat en ny IT-infrastruktur, kameraövervakning och WiFi. Direkt på plats hos Karlshamns hamn finns också Nordlos konsulter, med god inblick i hamnens verksamhet, som direkt processtöd. Det är en lösning som fungerar mycket bra där hamnen får nödvändig kompetens som de saknar i sin egen styrka.

Nordlo Sydost är total IT-leverantör för Karlshamns hamn vilket gör att vi hjälper till med allt från kapacitet, hosting, licenser och nätverk till digitalisering av hamnen. Karlshamns hamn har en trafik som pågår dygnet runt och periodvis blir väldigt hög, därför är det särskilt viktigt att de har en redundant lösning med servrar och system som alltid är igång och funkar.

Magnus Söderberg, VD Nordlo Sydost, säger följande om ansvaret som kommer med att vara en total IT-leverantör:

”Vi är otroligt måna om att leverera en dygnet-runt-lösning till våra kunder. För det är ju så att när systemen inte fungerar, fungerar inte heller verksamheten. Som IT-leverantör måste vi vara beredda på att ändringar kan behövas göras även på nätter och helger. För oss kommer kunden alltid i första hand och om det skulle uppstå något problem så ser vi till att lösa det."

Nordlo Sydost har även hjälpt Karlshamns hamn med att utveckla hamnapplikationen: Svensk Hamndata – ett system med allt från statistik på fartyg, lönehantering, fakturering, lager, enhetsgods till trailers och containers.

”En hamnverksamhet med krav på 100% tillgänglighet kräver hög attention när det gäller IT-stöd. Nordlo hjälper oss med säkerhetsanalys en gång i månaden för att säkerställa att allt funkar på bästa möjliga sätt och att systemen inte stör verksamheten”, säger Mats Olsson, VD för Karlshamns hamn.

Det långa samarbetet har lett till att Karlshamns hamn vet vilka på Nordlo de ska prata med, och vilka där som kan deras verksamhet utan och innan. Hamnen tar ett steg i taget och först när de är klara med ett IT-projekt tar de tag i ett nytt projekt där de säkerställer sin kunskap med utbildningar som Nordlo Växjö anpassat.

Kundnytta

Samarbetet mellan Karlshamns hamn och Nordlo har lett till att verksamheten blivit effektivare och mindre tidskrävande. Exempelvis så behövdes det tidigare en dator per företag som ville att hamnen skulle hantera deras gods, detta eftersom varje företag arbetar i olika system vilket både tog lång tid och var dyrt. Idag kan medarbetarna istället arbeta direkt i kundernas system via en VPN-tunnel.

”Vi gillar Nordlo framförallt för att de är lokala. Att veta att vi känner människorna där, och att de känner oss, ger en närhet som betyder väldigt mycket som kund”, säger Mats Olsson, VD för Karlshamns hamn, om samarbetet med Nordlo.

Om Karlshamns hamn
Kommunalägda Karlshamns hamn är en av Sveriges största hamnar och har en betydande position i sydöstra Östersjöområdet. Deras huvudverksamheter är skogs- och enhetslast med färja och i container, energi samt lagring och omlastning. Karlshamns hamn arbetar kundanpassat med stor öppenhet och positiva attityder till nya bl a tankar, upplägg, lösningar, samarbetsformer, utveckling och projekt. Läs mer på karlshamnshamn.se

Relaterade kundcase

Vill du uppleva samma resultat som Karlshamns hamn?

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera IT-lösningar för ditt företag? Använd detta kontaktformulär så återkommer vi till dig

Johannes Samuelsson
Försäljningschef, Nordlo Sydost
Tel. +46 (0)733 70 33 50
johannes.samuelsson@nordlo.com 

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare