HemHur använder du IT som tjänst för att nå era verksamhetsmål?

Dela i sociala medier

Hur använder du IT som tjänst för att nå era verksamhetsmål?

Idag läser vi mycket om hur digital mognad ökar företagens konkurrenskraft. Genom digitaliseringen förändras affärsmodellerna, och företag måste fokusera på att genomgå en digital transformation för att säkerställa sin verksamhets framtid.

Den digitala utvecklingen påverkar arbetsplatsen i hög grad

Vi är på väg mot en virtuell arbetsplats med ökad mobilitet och högre produktivitetsmöjligheter. På en modern arbetsplats ska du inte behöva oroa dig för hur tekniken fungerar eller vad som händer om en arbetsstation eller annan IT-utrustning slutar att fungera. En modern arbetsplats levereras som en tjänst för att säkerställa smidiga arbetsdagar. Den är flexibel och kan anpassas efter verksamhetens behov. Genom att använda IT som en tjänst kan du nå dina verksamhetsmål samtidigt som du har full kontroll över månadskostnaderna.

Läs även: Varför IT som en tjänst är företagets hjälte

Digitaliseringen av arbetsplatsen innebär att det ställs högre krav på tekniska lösningar

Kärnverksamheten kräver alltmer tillgång till data och processorkraft, vilket kan bli utmanande när företaget har ett ökat behov av en väl fungerande IT-miljö. Tyvärr brister kontrollen och uppföljningen ofta, vilket kan leda till säkerhetsbrister, hinder i den digitala transformationen eller högre kostnader.

I rapporten "Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation" framkommer att företag som lyckas med en digital transformation har medarbetare som känner sig trygga med ledningsgruppens digitala kunskaper. Det handlar inte om att ledningsgruppen behöver vara tekniska experter, utan snarare att de kan kommunicera tydligt till de anställda hur digitaliseringen ökar företagets värde. Tekniska lösningar spelar fortfarande en viktig roll, men det centrala är att göra strategiska val av rätt lösningar. Fokus bör ligga på innovation och förändringsarbete där säkerhet, kundupplevelse och värdeskapande är viktiga komponenter i affärsstrategin.

När det gäller nya arbetssätt och behovet av flexibla arbetsverktyg krävs ofta en rådgivare som kan kombinera affärsstrategin med den teknik som ligger till grund för utvecklingen. Genom att välja en partner med specialiserad kompetens inom området, som kan leverera detta som en funktion och tjänst, kan ditt företag ligga steget före.

IT som stödjer affären

En pålitlig partner som kan hjälpa till att förbättra effektiviteten i den befintliga IT-miljön, modernisera den och som dessutom har kunskap om hur IT kan stödja både verksamheten och affären kan vara avgörande för företagets fortsatta utveckling. Digitaliseringsresan har bara börjat och kommer att medföra en högre komplexitet som ständigt ökar. Att försöka hantera, integrera och använda data på ett optimalt sätt ställer helt nya krav på företag. Kompetens inom IT kommer att vara en central del för varje företags fortsatta överlevnad med en föränderlig affärsstrategi.

Genom att outsourca drift och arbetsplats till en extern leverantör kan du hantera en föränderlig marknad lättare, eftersom du kan fokusera helt på din kärnverksamhet och lita på att din IT-partner har full kontroll över tekniken på ett lönsamt, enkelt och tryggt sätt. Genom att göra rätt val av partner får du också ett strategiskt samarbete som hjälper och stöttar dig på vägen mot den digitala framtiden.

Med IT som en tjänst når ni era verksamhetsmål och vi på Nordlo kan analysera ditt företags behov för att hitta rätt lösningar som effektiviserar och ökar värdet för er organisation.

Läs mer om IT som tjänst

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.