HemInformationssäkerhet för SaaS-bolag

Dela i sociala medier

Informationssäkerhet för SaaS-bolag

Vad är viktigt att tänka på när SaaS-bolag ska jobba med informationssäkerhet? Ofta landar ansvaret på användare som saknar erfarenhet och kompetens att avgöra vilken information som bör lagras i molnet. I det här inlägget reder vi ut hur företag kan öka medvetenheten kring säkerhet och minimera riskerna för sina kunder.  

I takt med att rutinerna förändras och att allt fler använder digitala tjänster i sin vardag så behöver företag öka medvetenheten kring sin säkerhet. Frågan är inte längre hur man bör agera om ett intrång sker, utan vad man ska göra när det väl händer. Idag är informationssäkerhet därför en del av vardagen för både stora och små företag. Inte minst för SaaS-bolag som erbjuder tjänster som lagrar personuppgifter. För användare kan säkerheten hållas på en hög nivå genom Zero Trust och identitetstjänster med tillhörande multifaktorautentisering. Men trots det sker supply chain-attacker som hotar de mindre säkra elementen inom organisationer.

Höga krav kring känslig information

Med hjälp av GDPR ställs det krav på tjänsteleverantörerna kring vilka lagar och regler som de ska förhålla sig till. Grundprinciperna innefattar att bolag som behandlar personuppgifter ska kunna skydda dem genom att vidta säkerhetsåtgärder. Vid behandling av känsliga personuppgifter måste skälet avvägas noga. Känslig information inkluderar i stort en individs bakgrund, hälsa och identitetshandlingar. Det är därför viktigt att verksamheter gör en riskanalys och ser över vilken information som är nödvändig att behandla och vilken som kan uteslutas. Flera stora SaaS-bolag arbetar idag aktivt för att skydda sina användares information genom åtkomst- och autentiseringskrav. Det blir speciellt viktigt att fortsätta prioritera en säker infrastruktur då cyberattackerna fortsätter att öka.

Stärk upp säkerheten med AI

För att nå en hög säkerhetsnivå är det en god idé att utgå från de resurser som finns i er befintliga verksamhet. Genom att utbilda medarbetare för ökad medvetenhet kring säkerhetsrisker och investera i tjänster som bygger på automatisering, artificiell intelligens och maskininlärning kan ni på egen hand stärka upp säkerheten. AI och ML kan kompensera för bristen på ett dedikerat team. Framtiden är ljus för de företag som vågar förlita sig på innovativa verktyg. Genom AI-teknik förbättras kvalitén på bevakning av företags data och förutser eventuella förändringar.

Tydliga ramverk och säkerhetsspecialister

Det är även viktigt att bygga en infrastruktur där det finns ett tydligt ramverk för arbetet med säkerheten i stort. Säkerhetsspecialister bör placeras i ett team som skapar en agil organisation och som möjliggör automatiserade säkerhetslösningar. Nordlo har erfarenhet av att hantera IT-säkerhet för företag och organisationer och kan ta ansvar för delar eller hela er infrastruktur. 

Rapport: Framtidens cybersäkerhet

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare