Rapport:
Kom närmare
innovation för
industri & logistik

I vår rapport tar du del av aktuella insikter och framtidsspaningar inom IT för verksamheter inom industri och logistik.

Läs rapport  

Rapport för verksamheter inom industri & logistik

Den tillverkande industrin och logistiknäringen är tätt sammanflätade, vilket gör att trender och händelser allt som oftast spiller över på varandra. Så när någon av branscherna står inför en ny utmaning innebär det även nya utmaningar för den andra sektorn.

Det senaste årets händelser har gett upphov till logistiska innovationer som siktar på att öka flexibilitet och effektivitet i leveranskedjor. Några av de innovationer som vi sett blomma ut med pandemin börjar nu spilla över till detaljhandeln, tätt sammanflätad med industri och logistik.

I vår rapport, framtagen i samarbete med analysföretaget Radar, tar du del av aktuella och värdefulla insikter och framtidsspaningar inom IT för verksamheter inom SaaS-branschen.

Läs rapport