HemIdentifiera de viktigaste KPI:erna för er dashboard

Dela i sociala medier

Identifiera de viktigaste KPI:erna för er dashboard

Att nordiska företag vill fortsätta sin resa mot att arbeta mer datadrivet råder det ingen tvekan om, även om utvecklingstakten avtog under 2020 på grund av pandemin. Nu spår Gartner att ledningsgrupper och VD:ar kommer att placera dataanalys högst upp i prioriteringsordningen för att vara fortsatt konkurrenskraftiga på marknaden. I topp bland prioriteringarna finns analys och artificiell intelligens. 

Allt fler organisationer kommer att börja prioritera digital teknik och data för att öka sin konkurrenskraft genom att fatta beslut och göra prognoser baserade på verkliga data. Genom verktyg som samlar realtidsdata i visuella dashboards kan organisationer, ledningsgrupper och affärsenheter arbeta mer datadrivet och proaktivt.

En visuell dashboard används för att mäta mål eller KPI:er och skapar en överblick i realtid över hur man lever upp till satta mål. Men hur skapar man en strategi för att hitta rätt mätetal och KPI:er för sin digitala dashboard? Här delar vi med oss av några viktiga faktorer för att identifiera de viktigaste KPI:erna för er dashboard:

1. Börja med era övergripande mål

Genom att utgå från de mätetal som är av störst betydelse för er och leder er framåt mot era övergripande affärsmål blir det sedan lättare att bryta ner målen i delmål, affärsområdesmål eller enhetsmål. Med en prioriteringslista hittar ni sedan era viktigaste KPI:er, och i denna fas fastställer ni vad som ska mätas.

Exempel: Ert mest prioriterade affärsmål är att driva tillväxt. En passande KPI som pekar mot målet kan då vara ”1000 nya kunder under 2021”. 

2. Besluta vilka KPI:er som ska visualiseras

I nästa steg kan man bryta ner de övergripande målen och besluta vilka mätetal som är nödvändiga att visualisera för att kunna driva ert arbete framåt. Vilka mål ni väljer är grundat i ert företags mål, er bransch och historik samt hur ni arbetar med prognoser.

Vill ni visualisera ett affärsläge är det bra att använda sig av kvantitativa KPI:er som mäter faktiskt resultat baserat på data från exempelvis ert CRM- eller ERP-system. Har ni gruppmål och personliga mål kan ni välja att bryta ner data på grupp- eller personnivå i dashboarden.

Exempel: Er säljorganisation ska få in 1000 nya kunder per år, där respektive säljare har som mål att teckna upp 20 nya kunder. KPI kan då vara "antal nya kunder per säljare och tidsperiod".

Vill ni däremot mäta ett kvalitativt mål, så som upplevelse av ert varumärke, så är det bättre att använda sig av kvalitativa KPI:er.

3. Samla in data av hög kvalitet

För att kunna mäta och arbeta med era KPI:er med hjälp av Business Intelligence-lösningar behöver ni ha tillgång till datakällor med god datakvalitet. I regel kan man tänka att man får rapporter efter kvaliteten på datan som matas in. Alltså innebär det att om man matar systemet med data som har låg kvalitet eller inte är tillförlitligt, så kommer ni heller inte att kunna få ut bra rapporter.  

Utmaningen att hitta bra data är kanske större än vad man kan tro. Enligt Gartner förstår många företag att de har en utmaning att få fram rätt data, men är samtidigt oförmögna att rätta till det. Ett första steg för att avgöra om er data är kvalificerad eller inte är att sätta upp en standard för vad som är god kvalitet på data och vad som inte är det. När ni väl har bra och tillförlitliga datakällor är steget inte stort till att kunna visualisera dem i en dashboard.

4. Implementera arbetssättet i organisationen

Ett sista steg på vägen som vi väljer att ta upp i denna artikel är steget att få med sig hela organisationen att arbeta mer datadrivet. En datadriven organisation är mer konkurrenskraftig än andra, och utvecklingen kommer att fortsätta även i framtiden. Eftersom dataanalys är så pass värdefullt för organisationen är det viktigt att alla anställda ska kunna förstå och använda informationen i exempelvis en Business Intelligence-rapport, kopplat till sin roll.

Se till att medarbetarna förstår värdet med att samla, bearbeta och visualisera data i sin egen roll, så kommer ni att komma närmare en datadriven kultur i organisationen.

Sammanfattning

Det finns en del utmaningar med att börja arbeta mer datadrivet och att hitta tillförlitliga datakällor. Vill ni ha stöd på vägen erbjuder Nordlo tjänster inom Business Intelligence och leder er genom hela resan. Ett första steg kan vara att läsa igenom vår guide om digitaliseringstjänster som kan ta din verksamhet till nästa steg i sin digitaliseringsresa. 

Läs mer om digital verksamhetsutveckling

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.