HemSå funkar hybridlösningar – för industri och logistik

Dela i sociala medier

Så funkar hybridlösningar – för industri och logistik

Just nu pågår ett skifte där allt fler verksamheter utvecklar sin IT-infrastruktur. Digitaliseringen gör det möjligt att öka flexibiliteten, innovationskraften och med det effektivisera hela verksamheten. I detta inlägg reder vi ut hur verksamheter inom industri och logistik kan optimera arbetet med hjälp av hybridlösningar.

Hybridlösningar blir alltmer centralt i takt med att företag flyttar delar av sin verksamhet till molntjänster. En hybridlösning kan vara ett bra alternativ för de företag som vill eller måste lagra viss information on-prem, medan en del information kan lagras via ett privat eller publikt moln och därigenom möjliggöra ökad flexibilitet.

Automatisera arbetsmoment

Inom tillverkande industri och logistik kan många av de arbetsmoment som sköts manuellt automatiseras. Att driva distributions- och tillverkningsprocessen i en molntjänst innebär ökad flexibilitet och tillgänglighet, men också att verksamheten kan drivas utan avbrott. Digitaliserade arbetsprocesser blir en konkurrensfördel när informationsinsamling sker parallellt med det dagliga arbetet. Genom att samla in och analysera data i molnet kan verksamheten effektiviseras med bättre rutiner och AI kan dessutom se trender och förutse potentiella problem. Kunder och intressenter kan ta del av information som både är till nytta för dem själva och för verksamheten i stort.

Inte minst kan vägen till en grönare verksamhet effektiviseras. AI möjliggör för logistikföretag att förutse sådant som påverkar rutterna vid transport. Det bidrar i förlängningen till nöjdare slutkunder när företag kan minimera sina utsläppsmängder och behålla en hög transparens.

Fokus på säkerhet och oförutsägbara händelser i försörjningskedjan

Hand i hand med en ökad digitalisering krävs också en ökad IT-säkerhet. Allt som är uppkopplat mot internet utgör en potentiell attackyta och utgångspunkten bör alltid vara att upprätthålla hög säkerhet, vilket bland annat görs genom Zero Trust. För att säkerställa att din verksamhet inte utsätts för hot ska en molnstrategi sättas upp där beslut kan tas gällande vad som bör lagras i molnet och inte.

Utöver säkerheten är en av de stora utmaningarna inom tillverknings-och logistikindustrin att kunna hantera oförutsägbara händelser i försörjningskedjorna. Många av de ledande företagen lovar just-in-time-deliveries vilket förutsätter att de kan producera enligt maxkapacitet. För att lyckas med det krävs säkra prognoser, flexibla transportalternativ och att man drar nytta av data från maskiner och system. En övergång till en hybridlösning kan vara en bra start och ge rätt förutsättningar för tillverkning och logistik att fatta rätt beslut i takt med utvecklingen av Industri 4.0. Oavsett om data ska lagras på en lokal server, i molnet eller i en hybridlösning så möter Nordlo era behov kring IT-infrastruktur och guidar till den optimala lösningen för er verksamhet. Läs mer i vår rapport för tillverkande industri och logistik.

Rapport: Kom närmare innovation för industri & logistik

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare