HemSå funkar hybridlösningar – för industri och logistik
hybridlösningar industri logistik

Dela i sociala medier

Så funkar hybridlösningar – för industri och logistik

Hybrida molnlösningar möjliggör ökad flexibilitet, innovationskraft och effektivitet i hela verksamheten. Men hur kan ni som verkar inom industri och logistik optimera ert arbete med hjälp av hybridlösningar?

Rätt sak på rätt plats med hybridlösningar

Molnet hjälper företag att nå skalfördelar, integrationer och datamängder som tidigare bara varit tillgänglig för de allra största av organisationer. Idag går det att dra nytta av dessa fördelar, oavsett verksamhetsstorlek och förutsättningar, genom så kallad hybrid IT. En hybrid lösning möjliggör att viss drift och data kan skötas och lagras i det publika molnet medan annan data och drift hanteras on-prem via lokala installationer och/eller via privata molnlösningar.

Detta är ett bra alternativ för de företag som vill eller måste lagra viss information on-prem av regulatoriska eller tekniska skäl, medan andra delar av verksamheten kan lagras via ett privat eller publikt moln. En hybridlösning ger helt enkelt det bästa av två världar: trygghet i lokala lösningar samt flexibilitet och innovation i de molnbaserade.

Automatisera arbetsmoment

Att driva logistik- och tillverkningsprocesser i molnet innebär att arbetsmoment som tidigare sköts manuellt kan automatiseras. Digitaliserade arbetsprocesser minimerar dessutom driftstopp och andra avbrott. Med hela eller delar av er verksamhet i molnet kan datainsamling ske parallellt med det dagliga arbetet. Genom att samla in och analysera data genom hela försörjningskedjan kan verksamheten effektiviseras och säkerheten stärkas.

Vidare kan AI-teknik användas för att identifiera trender och upptäcka eventuella problem så de kan åtgärdas i tid. Användandet av AI inom logistik och tillverkande industri har dessutom stor potential att bidra till en mer hållbar verksamhet. Bland annat genom att identifiera energibovar och optimera transporter. Sammanfattningsvis bidrar detta till hög transparens, minskade utsläpp, stärkt konkurrenskraft och nöjdare slutkunder.

Fokus på säkerhet i försörjningskedjan

Parallellt med en ökad digitalisering krävs också en mer robust IT-säkerhet. Allt som är uppkopplat mot internet utgör en potentiell attackyta vilket gör det viktigt att bygga upp en stark säkerhetsmedvetenhet inom organisationen, bland annat genom Zero Trust. Se över era säkerhetslösningar, genomför en ordentlig informationsklassificering och ta fram en tydlig molnstrategi för att veta vad som ska driftas var och vilka säkerhetsskydd som krävs. Har ni inte kompetensen internt är det klokt att ta hjälp av en IT-partner.

Oavsett om er data ska lagras på en lokal server, i molnet eller i en hybridlösning så möter Nordlo era behov kring IT-infrastruktur och guidar till den optimala lösningen för er verksamhet.

Läs mer i vår rapport för tillverkande industri och logistik.

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Om du redan är kund och behöver support, kontakta din Nordlo-leverantör här: support.

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare