HemHur möjlighet till distansarbete skapar bättre medarbetare

Dela i sociala medier

Hur möjlighet till distansarbete skapar bättre medarbetare

Hur vi arbetar förändras ständigt. Under industrialiseringen centraliserades vår arbetskraft i och med att en stor del av landets befolkning flyttade från landet till städerna för att få arbete.
Nu börjar vi se tecken på något nästintill motsatt där allt fler väljer att jobba på distans; en slags decentralisering. Dessutom ser vi att det ger resultat. I det här inlägget kommer vi att lista ett par fördelar med distansarbete och hur det skapar förutsättningar för en bättre produktivitet.

Mer tillfredsställda medarbetare

Ett av de största problemen för småföretag är att de ofta förlorar sina bästa talanger till större företag med en mer generös budget och omfattande projekt. Därför är det viktigt att ni erbjuder det ni kan för att behålla era anställda. 

Frihet i sitt arbete är något som de flesta uppskattar. Dagar på kontoret som aldrig verkar ta slut följt av möten i trånga konferensrum där syret sedan länge har trutit leder inte direkt till någon vidare medarbetarlojalitet. Genom att slippa dessa onödiga, och till stor del föråldrade arbetssätt, får ni genast mer tillfredsställda medarbetare och chansen är då större att de väljer att stanna kvar hos er.

Tillgång till en större talangpool

En av de stora faktorerna när det kommer till den ökade viljan och efterfrågan att jobba hemifrån är att de yngre generationerna, 18 - 35 år, är vana vid att kunna kommunicera med varandra oavsett var de befinner sig, och de förväntar sig detsamma av sin arbetsplats. En flexibel arbetsplats är därmed något som de yngre i branschen förväntar sig och ifall ni lyckas tilltala den målgruppen får ni tillgång till en betydligt större talangpool. Dessutom öppnar ni upp inför att få in talanger från andra platser än där ni har era kontor. 

Om en av de bästa talangerna i er bransch befinner sig i Umeå men ni har kontor i Malmö och Göteborg, blir det inte helt enkelt att övertyga personen att börja att arbeta på ert företag. Genom att tillåta distansarbete öppnar ni upp helt nya möjligheter för er personal. Det är framförallt viktigt i branscher där mängden expertis är begränsad eller i de fall då ert företag befinner sig på en mindre ort.

Ingen pendlingstid

Mindre tid i trafiken innebär en mindre stressig morgon för era anställda. Länken mellan en god hälsa för era medarbetare och företagets resultat har bevisats om och om igen, både när det gäller produktivitet och antalet sjukdagar. När era anställda kan jobba hemifrån kan de börja arbeta direkt på morgonen utan att behöva tänka på något annat.

Ökad produktivitet och effektivitet

Att jobba på distans är en tudelad fråga när det kommer till diskussionen om produktivitet. Fördelarna är att man slipper all den tid som går åt till att socialisera på ett kontor med allt vad det innebär av skvaller i lunchrummet och avbrott vid ens skrivbord. Det som dock ofta sägs om distansarbete är att den anställde måste klara av att hantera alla distraktioner i hemmet. Enligt en undersökning från Sure Payroll svarade 88 % att de nådde maximal produktivitet när de arbetade ensamma och två tredjedelar av alla ledare svarade att anställda som jobbar på distans är mer produktiva. Det verkar med andra ord vara så att de som får förtroendet att arbeta hemifrån klarar av att hantera eventuella distraktioner alternativt att distraktionerna hemma inte är lika skadliga för produktiviteten som störmomenten på kontoret.

Det har gjorts fler studier inom området och enligt en studie från Canada Life visade det sig att de som jobbar hemifrån rankade sin egen produktivitet som 7,7/10 jämfört med de som arbetar på kontor, som rankade sin egen produktivitet som 6,5/10. Även en studie från Stanford University visade att de som distansarbetar är 13% mer produktiva jämfört med de som jobbar på kontor. 

Siffrorna understödjer med andra ord att distansarbetare är mer produktiva. Det bör samtidigt nämnas att den bästa lösningen inte nödvändigtvis behöver vara att omgående säga upp hyreskontraktet för kontoret och helt satsa på distansarbete. Snarare verkar det vara via den här formen av flexibilitet som människor blir mer produktiva. Genom att tillåta olika sätt för era anställda att arbeta på kommer de att bli mer tillfredsställda med sin anställning och i förlängningen prestera bättre. 

Det är framtiden

Enligt AfterCollage, som är ett karriärnätverk för college-studenter, visade det sig att 68% av alla arbetssökande som är mellan 18 och 35 år gamla menar att möjligheten att jobba på distans skulle öka deras intresse att börja en tjänst hos en arbetsgivare. Det kanske låter som en hög siffra och det beror på att attityderna har förändrats snabbt. 

På bara ett par år har antalet personer som jobbar hemifrån ökat kraftigt. Det är en trend som vi spår kommer att fortsätta i och med vår allt mer digitaliserade värld. De som brukar kallas för digitala nomader, en arbetsgrupp som inte är knutna till någon specifik geografisk plats och som alltid jobbar på distans, ökar allt mer.  

Framtidens arbetssätt involverar allt mer distansarbete, så se till så att s företag är redo för denna förändring.  Se även till att era anställda känner att ni gör det möjligt för dem att jobba på ett sätt som passar dem. I vår guide kan du läsa mer om hur man genomför en digital transformation på företaget.

Läs vår rapport om Digital Verksamhetsutveckling

Denna webbplats använder cookies och personuppgifter

När du besöker https://nordlo.com använder vi på Nordlo Group AB cookies och dina personuppgifter. Vissa cookies och vissa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga medan du själv väljer om du vill samtycka till andra, du gör ditt val här nedan. Ditt samtycke är helt frivilligt.

Du har vissa rättigheter, till exempel, rätt att återkalla ditt samtycke och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Läs mer i vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Cookies och personuppgifter vi använder för analys

För att analysera hur du använder vår hemsida används cookies från Googles analysverktyg Google's analytics service och HubSpot. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter, bl.a. din krypterade IP-adress, din geografiska plats och annan information om hur du använder hemsidan.

Cookies och personuppgifter vi använder för marknadsföring

Vi använder cookies och dina personuppgifter för att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier. Vi gör detta med hjälp av Google, Facebook, HubSpot och LinkedIn. De personuppgifter vi behandlar av marknadsföringsskäl är bl.a. din IP-adress, information om hur du använder hemsidan och information som dessa tjänster har om dig sedan innan. 

Cookies och personuppgifter vi använder för personlig marknadsföring

För att visa relevanta annonser placerar vi cookies för att skräddarsy annonser för dig.

Cookies och personuppgifter vi använder för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att erbjuda unika erbjudanden som är anpassade efter dina användardata.