HemHur kommer man igång med att automatisera processer?

Dela i sociala medier

Hur kommer man igång med att automatisera processer?

Intervju med Alexander Bram om hur man kommer igång med att automatisera processer.

Ett första steg för att komma i gång med att automatisera processer är att identifiera och kartlägga återkommande och rutinmässiga uppgifter som utförs regelbundet. Uppgifter som ofta är enkla att utföra men lika ofta är tids- och resurskrävande.

När ni börjar att automatisera era processer frigör ni era personalresurser samtidigt som arbetsbelastningen och eventuella misstag i processen minskar. I stället kan medarbetarna arbeta kreativt och skapa större affärsvärde för er.

Läs mer i rapporten om digital verksamhetsutveckling