HemHur kan molntjänster användas för att accelerera digital transformation?

Dela i sociala medier

Hur kan molntjänster användas för att accelerera digital transformation?

Molnbaserade tjänster är en stor möjliggörare för digital transformation för företag av alla storlekar. De gör det möjligt för organisationer att nyttja ny teknik och innovativa sätt att arbeta, vilket hjälper dem att förbli konkurrenskraftiga i dagens digitala landskap.

Analysföretaget Gartner spår att digital transformation, att nyttja data effektivt samt modernisering av teknik är de tre mest prioriterade områdena för IT-chefer inom offentlig verksamhet under 2023. Därför blir vikten av en molnstrategi där verksamhet och IT arbetar tillsammans alltmer viktigt.

I den här artikeln beskriver vi hur företag nyttjar molntjänster i praktiken.

Fördelarna med molntjänster för företag

De främsta fördelarna med molntjänster finns i skalbarheten och att du får ta del av innovationskraften. Vår erfarenhet visar att ett hybridupplägg av privata och publika molntjänster oftast fungerar bäst, och är därför den lösning som vi på Nordlo vanligtvis rekommenderar våra kunder.

1. Skalbarhet

Det finns flera sätt som molntjänster kan användas för att påskynda den digitala omvandlingen. Ett av dem är skalbarhet, där molntjänster gör det möjligt för organisationer att skala upp eller ned sina teknikresurser efter behov, utan att behöva investera i ny maskinvara eller infrastruktur.

Detta hjälper organisationer att snabbt distribuera nya digitala verktyg och tjänster, utan att behöva oroa sig för kapacitetsbegränsningar.

2. Flexibilitet

Molntjänster erbjuder en hög grad av flexibilitet, vilket gör att organisationer snabbt kan anpassa sig till föränderliga affärsbehov eller möjligheter. Detta kan vara särskilt användbart i samband med digitalisering, som ofta innebär snabba experiment och iterationer. Möjligheten att snabbt lägga till eller ta bort resurser innebär många fördelar, speciellt i tider där företag växer eller krymper snabbt.

3. Kostnadseffektivitet

Molntjänster kan hjälpa organisationer att spara pengar genom att minska behovet av initiala investeringar och möjliggöra en modell där man betalar för det man nyttjar. En bra uppsatt modell innebär att man får en fast månadskostnad utan överraskningar som är lätt att budgetera för. Ytterligare en fördel är det blir lättare för organisationer att investera i ny digital teknik utan att ådra sig stora initiala kostnader.

4. Säkerhet

Med molntjänster och dess flexibilitet kan också attackpunkterna mot företag öka. Därför är det viktigt att hantera säkerhet och efterlevnad av lagar och förordningar i molnet på rätt sätt. Molnleverantörer erbjuder vanligtvis robusta säkerhetsåtgärder för att skydda data och system, vilket kan hjälpa organisationer att säkerställa säkerheten och efterlevnaden i sina digitala satsningar. För verksamheten är det viktigt att se till att dessa säkerhetstjänster implementeras och används.

 

“De främsta fördelarna med molntjänster finns i skalbarheten och att du får ta del av innovationskraften”

 

Molnbaserad infrastruktur och dess inverkan på digital transformation

Molnet förbättrar också möjligheterna att genomföra digital transformation inom områden som big data, business intelligence, IoT och AI eftersom det ger en flexibel och skalbar infrastruktur som enkelt kan nås och användas av organisationer av alla storlekar.
Här är tre möjligheter, kopplat till digital transformation, som följer med molntjänster:

1. Integrationer

Molntjänster är utformade för att integreras med ett brett utbud av andra verktyg och plattformar, vilket gör det lättare för organisationer att ansluta och automatisera olika affärsprocesser. Detta hjälper organisationer att effektivisera sin verksamhet och förbättra effektiviteten.

2. Snabbhet

Genom att flexibiliteten är hög och att det snabbt går att implementera nya tjänster får företag också möjlighet att snabbt ta sig an och förändringar i omvärlden och ha möjlighet att komma närmare innovativa lösningar för sin verksamhet.

3. Effektivare interna processer

När en molntjänst implementeras i verksamheten finns stora möjligheter att bygga vidare och nyttja möjligheterna till att digitalisera interna processer som vanligtvis tar mycket tid och är kostnadstunga. Numera kan molnbaserade chat botar och automatiserade flöden fungera som en avlastning för er organisation och frigöra tid för innovation och utveckling.

4. Möjliggör användning av nya teknologier

Det öppnas också nya möjligheter att implementera nya teknologier, som big data, business intelligence, IoT och AI. Molnbaserade plattformar som AWS IoT och Azure IoT tillhandahåller den infrastruktur och de verktyg som behövs för att mata in, bearbeta och analysera IoT-data i realtid, så att organisationer kan få insikter och fatta datadrivna beslut.

Sammantaget möjliggör molnet enkel skalbarhet och kostnadseffektivitet som gör det möjligt för organisationer att dra nytta av dessa tekniker utan att behöva stora initiala investeringar i hårdvara och infrastruktur. Eftersom molnleverantörerna ständigt förbättrar och uppdaterar sina tjänster, har de företag som använder dem tillgång till den senaste tekniken och funktionerna, vilket underlättar processen för digital transformation.

Molntjänster kan ge den flexibilitet och anpassbarhet som organisationer behöver för att påskynda digital transformation, samtidigt som de hjälper till att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten. Som IT-partner stöttar Nordlo i att välja rätt driftslösning för din verksamhet, och hjälper er att göra en molnstrategi som sedan implementeras.
Läs mer om digital transformation i vår rapport