HemHur kan ditt företag använda IoT för att förbättra verksamheten?

Dela i sociala medier

Hur kan ditt företag använda IoT för att förbättra verksamheten?

Internet of Things (IoT) har vuxit snabbt som både begrepp och företeelse och idag ser många verksamheter möjligheter och fördelar med att låta uppkopplade enheter, produkter och tjänster bli en del av affärsmodellen.

Några av de vanligaste anledningarna till att företag väljer IoT-lösningar är att det öppnar dörrar för nya affärsmöjligheter, kostnadsbesparingar och bättre kundupplevelser.

Vad är IoT?
IoT är ett samlingsbegrepp för saker med inbyggd elektronik och uppkoppling. Sakerna kan på så sätt ”prata” med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor. IoT har en stor betydelse för den fortsatta digitaliseringen av samhället då det sammankopplar den digitala och fysiska världen med varandra.

Internet of Things Sverige ger exempel på hur IoT kan användas i praktiken såsom en soptunna som automatiskt kan säga till sopbilen när det är dags att tömma den eller livsmedel som automatiskt varnar vid temperaturavvikelse. Hur det används i företag beror såklart på hur verksamheten ser ut. Inom sjukvården kan man integrera system för att övervaka patienters hälsotillstånd, i elbolag kan man få information om elförbrukning förmedlat automatiskt och i tillverkningsindustrin kan man få maskinerna att förmedla data om produktionstakt. Det finns alltså många möjligheter med IoT och det går att skräddarsy efter olika verksamheter och dess affärer.

Vilka är fördelarna med IoT?
Fördelarna är många och det finns mycket att tjäna på att koppla ihop olika maskiner över internet. Man kan övervaka, samla in och analysera data i detalj och därmed få värdefulla insikter om hur verksamheten kan effektiviseras och förbättras. Den detaljrika informationen skapar bättre underlag som ger företag möjligheter till snabbare och mer exakta affärsbeslut. Och med kommunikation mellan maskiner, tillsammans med ”big data”-analyser, kan industrier bli mer effektiva samtidigt som de ökar sin produktivitet och prestanda.

Med rätt sensorteknik och uppkoppling kan många uppgifter utföras på distans eller när de uppkopplade enheterna säger till. Minskat underhålls- och servicebehov med ökade besparingar är den mest uppenbara fördelen med industriell IoT.

Wedholms använder IoT för sina mjölktankar
Ett exempel på företag som använt IoT för att förbättra sin verksamhet är Wedholms. Wedholms är tillverkare av smarta mjölkkylslösningar som tar hand om mjölkråvaran på bästa sätt samtidigt som de sparar både energi och pengar.

De smarta mjölkkylslösningarna har tagits fram med hjälp av IoT och resulterat i bättre och mer användarvänliga lösningar för Wedholms kunder. Bönderna och tankägare får nu snabbt larm och information från mjölktanken direkt till sina mobiler. Mejerierna får också möjlighet att hantera ännu flera tankar och kan enklare ändra inställningar samt se över data inför mjölkhämtningar. Wedholms i sin tur kan enklare samla in data att analysera för att förbättra sin verksamhet.

Med 5G-nätverket kommer IoT fungera ännu bättre och bli vanligare
5G är den femte generationens mobilnät, vilken minskar svarstiderna otroligt mycket jämfört med sina föregångare. Minskade svarstider tillsammans med att kapaciteten i 5G-nätet är större än tidigare skapar stora fördelar för IoT-lösningar. Maskinerna kommer att kommunicera bättre i realtid, ännu fler enheter kan vara uppkopplade samtidigt och mer data kan ”streamas” och skickas samtidigt. Kombinationen av artificiell intelligens (AI), IoT och 5G är det som kommer driva digitaliseringen framåt. Nämnda tekniker förstärker varandra där IoT synliggör fysiska värden och samlar in data, 5G transporterar data och information medan AI analyserar och erbjuder möjligheter för effektivare lösningar.

Med allt högre hastighet och bättre täckning kan uppkopplade produkter ge tillverkarna information i realtid om hur de används och fungerar. Användningsdata kommer ta produktutvecklingen till helt nya nivåer samtidigt som flexibiliteten hos en uppkopplad produkt gör det lättare att uppfylla kundernas behov och sticka ut på marknaden.

Nordlo vägleder dig i er IoT-resa
Produkter och lösningar som bygger på IoT och 5G-system är alltså högst relevanta för företag som vill utvecklas, effektiviseras och förbli konkurrenskraftiga. Det är viktigt att man följer digitaliseringen och ser till att verksamheten drar nytta av teknikerna som finns på marknaden.Det finns i princip lika många varianter på IoT-lösningar som det finns uppkopplade verksamheter.

Vill du veta mer om hur ni kan applicera IoT i just ditt företag? Nordlo vägleder din organisation till att hitta rätt lösning för just din verksamhet. Kontakta oss genom formuläret nedan så hör vi av oss!