HemHur främjar digitaliseringen hållbarhetsarbetet?

Dela i sociala medier

Hur främjar digitaliseringen hållbarhetsarbetet?

Intervju med Fredrik Almén om hur digitalisering främjar hållbarhetsarbetet.

Digitalisering har stor betydelse för hur vi kan arbeta mer hållbart och hur vi nyttjar modern teknologi på bästa sätt, men också hur vi kan accelerera omställningen mot ett mer hållbar samhälle.

Företag kan nyttja digitala lösningar på olika sätt – genom effektivare produktions- och logistikflöden, men också dra nytta av den data som finns för att synliggöra hur hållbart vi jobbar i vardagen.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbar digitalisering