HemHur använder du IT som tjänst för att nå era verksamhetsmål?

Dela i sociala medier

Hur använder du IT som tjänst för att nå era verksamhetsmål?

Idag kan man läsa mycket om hur digital mognad ökar företagens konkurrenskraft. Genom digitaliseringen förändras affärsmodellerna, och det ställer krav på företag att lägga fokus på den digitala transformationen för att framtidssäkra sin verksamhet.

Arbetsplatsen påverkas av den digitala utvecklingen

Den nya arbetsplatsen är i hög grad på väg att transformeras till en virtuell arbetsplats med ökad mobilitet och möjlighet till högre produktivitet. På en modern arbetsplats ska du inte behöva fundera över hur tekniken fungerar eller vad som händer om en arbetsstation eller andra delar av IT-miljön slutar att fungera. En modern arbetsplats levereras som tjänst för att säkerställa att arbetsdagarna ”bara fungerar”. Den är flexibel för att enkelt kunna skalas upp och ned utifrån verksamhetens behov. Att använda IT som tjänst gör att du når dina verksamhetsmål samtidigt som du har full koll på månadskostnaden.

Läs också: Därför är IT som tjänst företagets hjälte

Digitalisering av arbetsplatsen ställer högre krav på teknika lösningar

Kärnverksamhetens ökande behov av tillgänglig data eller processorkraft kan leda till stora utmaningar när företaget har ett större behov av en väl fungerande IT-miljö. Ofta har kontrollen och uppföljningen stora brister, vilket kan leda till säkerhetsbrister, oförmåga att komma framåt i den digitala transformationen eller högre kostnader.

I rapporten Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation framkommer det att företag som lyckas med en digital transformation har medarbetare som är trygga med ledningsgruppens digitala kunskap. Inte att ledningsgruppen behöver vara tekniska experter, utan att de besitter förmågan att konkret förmedla till de anställda om hur en digitalisering ökar företagets värde. De tekniska lösningarna kan fortfarande spela en stor roll, men det är det strategiska valet av rätt lösning som är det centrala. Man bör lägga fokus på innovation och förändringsarbete där säkerhet, kundupplevelse och värdeskapande är en viktig komponent i affärsstrategin. 

Med nya arbetssätt och behov av arbetsverktyg med högre flexibilitet, krävs det ofta en rådgivare som kan kombinera affärsstrategin med tekniken som ligger till grund för utvecklingen. Genom att välja en partner som erbjuder specialiserad kompetens inom området och kan leverera detta som en funktion och tjänst ser ditt företag till att ligga steget före.

IT som stödjer affären

En pålitlig partner som kan hjälpa till att förbättra effektiviteten i den befintliga miljön, modernisera den, och dessutom har kunskap om hur IT kan stödja både verksamheten och affären kan vara helt avgörande för företagets fortsatta utveckling. Digitaliseringsresan har bara startat och kommer att medföra en högre komplexitet som bara ökar. Att försöka hantera, integrera och använda data på ett optimalt sätt ställer helt nya krav på företag. Kompetensen inom IT kommer att vara en central del av varje företags fortsatta överlevnad med en föränderlig affärsstrategi.

Genom att lägga ut drift och arbetsplats av verksamheten hos en extern leverantör kan du lättare hantera en föränderlig marknad eftersom du kan lägga allt fokus på din kärnverksamhet och på ett lönsamt, enkelt och tryggt sätt lita på att din IT-partner har full kontroll på tekniken. Med rätt val av partner får du dessutom ett strategiskt samarbete som hjälper och stöttar dig in i den digitala framtiden.

Nordlo kan analysera ditt företags behov för att hitta rätt lösningar som effektiviserar och ökar värdet för er organisation. Med IT som tjänst når ni era verksamhetsmål. Delta på våra webinars om IT som tjänst, så hjälper vi till med förflyttningen från ert nuläge till ert önskade läge.

Anmäl dig till vårt webinar 19 maj

Anmäl dig till vårt webinar 26 maj

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare