HemHållbart ledarskap som bidrar till utveckling inom IT-branschen

Dela i sociala medier

Hållbart ledarskap som bidrar till utveckling inom IT-branschen

Intervju med Paula Ahlander, VD på Nordlo i Jönköping

Nordlo är IT- och digitaliseringspartnern som har en målsättning om att ha branschens mest engagerade medarbetare, vilket innebär att våra medarbetare behöver ha en balanserad och tillfredsställande arbetsmiljö. Inte minst krävs ett stöttande ledarskap för att skapa en positiv och inkluderande tillvaro.

Att forma en attraktiv arbetsplats är ett ständigt pågående arbete, där ledarskapet är grunden. Under och efter pandemin uppkom ökade krav på att kunna leda team och stötta individer med ett coachande ledarskap när distans- och hybridarbete blev det nya normala.

Vi har intervjuat Paula Ahlander, VD för Nordlo i Jönköping, om vikten av en kultur som bygger på förtroende och samarbete, och om arbetet med att skapa en arbetsplats där vi lever våra värderingar.

Nordlo finns på drygt 45 orter i Sverige, hur arbetar ni med att skapa gemenskap och samarbete?

– Trots vårt geografiska avstånd har vi alla samma förhållningssätt där vi arbetar för sammanhållning och ett gemensamt Nordlo. Detta återspeglas inte minst i vårt gemensamma värderingsarbete som skapar en gemenskap, säger Paula.

Utmärkande för våra medarbetare och kontor är passionen för IT och där våra anställda genomför projekt som drivs med ett starkt engagemang och stort hjärta. Genom samarbete och förtroende för våra medarbetare skapar vi en kultur där medarbetarna kan hitta arbetsglädje, utvecklas och få balans mellan arbete och fritid.

”För oss är det
viktigt att det känns roligt
att gå till jobbet”

Som ledare på Nordlo, hur skulle du säga att vi arbetar för att skapa en positiv atmosfär?

– Att jobba på Nordlo innebär att man kan vara trygg med att man kommer till en arbetsplats som månar om den individuella utvecklingen, likväl som bolagets utveckling. Det innebär att man kan känna sig trygg med att vi är en arbetsplats som värnar om god arbetsmiljö och hög trivsel. Vi vill skapa förutsättningar för alla att kunna vara sitt bästa jag på jobbet, (både personligt och kompetensmässigt). Vilket också borgar för att vi skall kunna ge den bästa servicen och leveransen till våra kunder.

Vi jobbar aktivt med välmående och hållbarhet för medarbetare på våra kontor. Det kan handla om allt från aktiviteter, gemensam motionsträning, föreläsningar till att vi har skapat ett litet bibliotek på jobbet. Vi är lyhörda och ser till att det alltid finns möjlighet till utveckling för den som vill.

Tillsammans arbetar vi för att utveckla och förbättra vår verksamhet och vår leverans, för att våra medarbetare ska uppleva arbetsglädje och produktivitet. Detta är ett arbete hela kontoret är involverat i och vi utvärderar regelbundet vårt arbete och hur vi kan utveckla det. Våra värderingar är det som ligger till grund för vårt agerande och beslutsfattande, fortsätter Paula.

För att ge möjligheter till utveckling på arbetsplatsen är det viktigt med ett stöttande ledarskap, Vad innebär det på Nordlo?

– Ett stöttande ledarskap för mig innebär att man är en lyssnande part och att man i dialogen med sin medarbetare får sin kollega att hitta svaret själv i den givna situationen. För oss på Nordlo försöker vi lyfta självledarskapet och medvetenheten om att det är vi kollegor tillsammans som skapar värde.

Utveckling är så viktigt för oss, vi arbetar i en bransch som är under ständig förändring, och vi behöver hänga med och i många fall också leda trenden, och det gäller samma sak för vårt ledarskap. Det behöver vi också ständigt utveckla och utvärdera i takt med omvärlden och givna förutsättningar, som exempelvis under en pandemi.

“Genom samarbete och förtroende för våra medarbetare skapar vi en kultur där medarbetarna kan hitta arbetsglädje, utvecklas och få balans mellan arbete och fritid”

Hur bidrar vårt värderingsarbete i vardagen till utveckling?

– Vår kundleverans präglas av en hängivenhet och genuin vilja att göra det som är rätt för både kunden och företagets medarbetare, för att hitta en hållbar lösning som är bäst för vår kund även på lång sikt. Med långa samarbeten med kunder som tex Atteviks, FläktGroup, Montico och Friskis&Svettis samt nya leveranser som till Edsbyn Senab, ökar behovet av fler medarbetare med kompetens inom IT.

Vi är ett värderingsstyrt företag med stort hjärta och passion för våra kunder. För oss är det viktigt att det känns roligt att gå till jobbet.

I slutändan kommer vi tillbaka till att vi arbetar nära och långsiktigt tillsammans för att uppnå en hållbar arbetsplats och leverans, avslutar Paula.

Kom närmare din fulla potential

Hos Nordlo sitter entreprenörsandan i väggarna, där man lyfter den som vill utvecklas inom sitt yrke och kliva in i det okända genom att våga utmana sig själv och ta egna initiativ. Med en decentraliserad organisation och korta beslutsvägar kommer vi närmare kundens verksamhet, där engagemanget hos medarbetarna leder vägen för det nära samarbetet.

Läs mer om livet på Nordlo

Vill du också jobba med oss?

Vi på Nordlo letar alltid efter människor som har kompetens inom IT-branschen och som har ett brinnande engagemang för hållbar förändring, där vår innovation formar framtiden inom IT och digitalisering. Även om du inte hittar en specifik roll för tillfället är vi alltid intresserade av att höra ifrån dig som vill jobba med oss. Skicka gärna din spontanansökan via nedan knapp. 

Gör spontanansökan här