HemKom närmare den hållbara digitaliseringen

Kom närmare den hållbara digitaliseringen

Vår digitala basinfrastruktur spelar en fundamental roll i såväl vår egen verksamhet, vårt samhälle som i en alltmer digital ekonomi. Nu måste vi fortsätta att göra det hållbart. För oss inom IT handlar det mycket om att arbeta med den nya teknikens möjligheter.

”Det finns en tydligt
ökande efterfrågan på
hållbar kapacitet som kan
levereras säkert inom
landets gränser”

För att kunna producera hållbar IT är det viktigt att försöka se till oss själva eller att våra leverantörer också har hållbara datacenter i sin produktion, vilket i sig kan vara en svår
kravställning för den enskilda verksamheten.

Fyll i formuläret och läs om hur ni kan arbeta mer hållbart med er IT i rapporten Kom närmare den hållbara förändringen framtagen i samarbete med Radar.

Nästa steg på vägen mot en hållbar IT-miljö

Ta nästa steg mot att arbeta mer hållbart i ert digitaliseringsarbete genom kunskaperna i vår rapport. Här är ett axplock av vad rapporten innehåller:

  • Varför hållbara datacenter är ett måste för företag som vill arbeta mer hållbart.
  • Hur man kan genom cirkulär och återvunnen IT kommer närmare en cirkulär ekonomi.
  • Hur en satsning på företagets IT fungerar som en ledstjärna för övriga hållbarhetssatsningar.
  • Hur hållbarhet och ansvarsfullt företagande handlar om mer än miljö och klimat.
  • Spaningar för hur datadrivet företagande kan komma att se ut i framtiden.

 

Ladda ner rapporten