HemHållbarhet: Nästa steg för att skapa trovärdighet

Dela i sociala medier

Hållbarhet: Nästa steg för att skapa trovärdighet

Flera stora företag är ledande när det kommer till arbetet och rapporteringen av hållbarhetsaktiviteter och en stor andel av de internationella bolagen är redan idag klimatneutrala. Många har långsiktiga mål som kommuniceras i redovisningar och rapporter, men det finns en del åtgärder som kan skapa en högre trovärdighet i samband med hållbarhetsarbetet.

Digitala verktyg bidrar till transparens inom hållbarhet

Genom transparent data kan verksamheter och intressenter arbeta tillsammans för att hitta långsiktiga, hållbara lösningar. Att bli ett mer transparent företag kräver däremot att din verksamhet nyttjar digitala verktyg på rätt sätt. Om all data analyseras kan din organisation identifiera de områden där miljöpåverkan är som störst - vilket i sin tur leder till att hitta mer hållbara alternativ i arbetsprocesser.

Många verksamheter i Sverige har idag möjlighet att bli mer transparenta och kan dra lärdom av de företag som i ett tidigt skede har vidtagit åtgärder för att bli mer trovärdiga. Flera stora bolag ingår i Responsible Business Alliance, RBA som syftar till att implementera CSR-aktiviteter i verksamheternas globala leveranskedjor. Transparens är högst prioriterat för de medlemmar och intressenter som är med i organisationerna.

Små till medelstora företaga arbetar aktivt med transparent rapportering för att redogöra arbetet inom verksamheten. Det leder till ökad lojalitet och större engagemang hos konsumenter.

Inom retail ägnar sig flertalet bolag åt transparens i produktions- och försörjningskedjan. När allt mäts genom digitala verktyg så underlättar det rapporteringen och att kunna fatta hållbara beslut. Flertalet kommuner rapporterar specifikt till det digitala verktyget Miljöbarometern genom transparent redovisning av det hållbarhetsarbete som de ägnar sig åt.

Från ambitioner till handlingar

Ofta hamnar mycket av fokuset på att rapportera de långsiktiga målen, vilket är viktigt. Men för att skapa trovärdighet är det också avgörande för många företag att arbeta med hållbarhet i den dagliga verksamheten. IT-lösningar möjliggör effektiva och klimatsmarta verksamhetsprocesser och att kunna driva hållbara initiativ som leder till handlingar. Här följer några exempel på hur digitalisering möjliggör hållbarhet inom olika branscher:

Hållbara rutiner inom logistik

Intelligenta transportsystem möjliggör effektivare transportsträckor vilket i förlängningen minskar utsläppen av koldioxid. Med hjälp av VMS, uppkoppling och bättre realtidsinformation som transportsystemen levererar - kan verksamheter se till att leveranser sker med minsta möjliga miljöpåverkan som resultat. Som IT-resurs inom logistik och transport är det viktigt att stötta och se till att aktiviteterna upprätthålls.

Retail möjliggör effektiva och miljövänliga processer

Detaljhandelsföretag har höga krav på sig gällande hållbarhetsabetet och IT-avdelningar behöver därför underhålla de system som implementerats och som möjliggör mer miljövänliga processer. Inom retail används data för insamling av information kring inköp och produktion. Systemen kan schemalägga inköpsaktiviteter baserat på insamlad köpdata och mäter därmed exakt det som efterfrågas. Genom automatiserade beställningar och leveranser blir tillverkningen mer produktiv och minskar därmed resursförbrukningen och utsläppsmängden.

I vår rapport kan du läsa mer om hur er verksamhet kan nyttja digitala verktyg och IT-lösningar i ert hållbarhetsarbete.

Läs rapporten

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare