HemHållbara datacenter – hur fungerar det?

Dela i sociala medier

Hållbara datacenter - hur fungerar det?

Det är lätt att glömma bort att i stort sett all IT som vi på något sätt producerar och konsumerar i våra verksamheter faktiskt produceras i ett datacenter. Ett datacenter är en anläggning där servrar och annan teknisk utrustning är placerad, och något förenklat kan man säga att ett datacenter är en del av molnet och en fabrik där molntjänster produceras.

Idag finns det runt nio miljoner datacenter som står för ca. 2% av all koldioxidutsläpp och ca. 3% av all energianvändning i hela världen. Det är mer än hela flygindustrin. Och i takt med att vi digitaliserar mera kommer även energianvändningen att öka. Därför blir det otroligt viktigt att aktivt välja hållbara datacenter för sin IT-drift. För om vi vill skapa ett mer hållbart samhälle krävs det också att våra datacenter är energieffektiva och miljövänliga.

Vad kännetecknar ett hållbart datacenter?

Ett hållbart datacenter kännetecknas av att det är byggt specifikt för ändamålet och att det är geografiskt placerat för optimal energieffektivitet. Man nyttjar miljömärkt el, reservkraften körs på miljöbränslen och dessutom har man har en effektiv hantering av överskottsvärmen. För bolag att vara fortsatt relevanta för sina kunder och medarbetare i framtiden kommer det att vara viktigt att se sin klimatpåverkan i sin helhet. Att flytta sina servrar eller köpa molntjänster från ett hållbart datacenter kommer då att vara en viktig del i det.

Datacenter i Norden har goda grundförutsättningar

Våra nordiska länder har särskilt goda grundförutsättningar för att driva hållbara datacenter. En stor utmaning med datacenter är nämligen att de kräver kyla dygnet runt vilket ofta är mycket energikrävande. Vårt naturliga klimat möjliggör en effektiv samt naturlig nedkylning och blir därför en god bas för hållbara datacenter. Det är därför inte konstigt att teknikjättar som Facebook, Amazon och snart också Microsoft väljer att placera sina datacenter här.

Hållbara IT-lösningar påskyndar verksamhetens totala hållbarhetsarbete

Genom att använda från grunden hållbart producerade IT-tjänster skapas goda förutsättningar för att påskynda verksamhetens totala hållbarhetsarbete. Att se över sina datacenter, där ett modernt datacenter utnyttjar 25% mindre energi än det svenska genomsnittet och minst 35% mindre än EU- genomsnittet, innebär ett enkelt men tydligt ställningstagande för dig som köpare mot leverantörsledet.

Vi bör alla sträva efter att använda tjänster och produkter med så liten miljöbelastning som möjligt. Och för att kunna producera hållbar IT är det viktigt att se till att en själv, eller sina leverantörer, har hållbara datacenter i sin produktion.

Vill du veta mer om hur man kan arbeta mot ett mer hållbart samhälle genom satsningar i sin IT? Läs då vår rapport genom knappen nedan:

Rapport: Kom närmare den hållbara digitaliseringen

Vill du komma i kontakt med oss? 

Vi älskar dialoger och utmaningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!

  • Avsnittsavdelare

  • Avsnittsavdelare