HemHållbar digitalisering med livscykelhantering

Dela i sociala medier

Hållbar digitalisering med livscykelhantering

Intervju med Johan Bålhammar om hållbar digitalisering med livscykelhantering.

Ett konkret steg för att jobba mer hållbart med digitalisering är att säkerställa livscykelhantering för hårvara. Det finns ett restvärde i hårdvara som andra kan nyttja så att livscykeln blir utnyttjad till hårdvarans max. När livscykeln är utnyttjad är det viktigt att se till hårdvaran återvinns på rätt sätt.

Nyttja kraften i digitaliseringen och se till att era tjänster och produkter kan komma ut till kunderna på ett nytt sätt. 

Läs mer om hållbar digitalisering i vår hållbarhetsredovisning